Scrum Master/ Team leader

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• zdokonalíte svoje jazykové zručnosti, vďaka pravidelnej komunikácii v anglickom jazyku
• využijete svoje líderske zručnosti
• budete pôsobiť v medzinárodnej spoločnosti so skvelou atmosférou,

Na tejto pozícii bude Vašou úlohou:
• hľadať spôsoby zvýšenia tímovej efektivity & produktivity
• organizovať a facilitovať všetky meetingy v rámci Scrum-u
• spolupracovať s kolegami v rámci Metrohm AG vo Švajčiarsku
• viesť členov tímu k osobnému rozvoju
• spolupracovať s kolegami na vylepšovaní agilných metód v organizácii a na vytváraní otvoreného a podnetného prostredia

Požiadavky na zamestnanca

Pre túto pozíciu potrebujete:
• minimálne 2 roky skúseností v leaderskej pozícii
• skúsenosť s prácou v agilnom prostredí
• znalosť scrum metódy
• vedenie ľudí ho baví, má kooperatívny spôsob vedenia a spolupráce
• znalosť SW development life cycle
• silné komunikačné schopnosti
• schopnosť viesť a motivovať, vie dobre vychádzať s ostatnými a dodávať tímu pozitívnu energiu
• tímové zručnosti, dobrá spolupráca s ostatnými,

Znalosti

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - B2
Osobnostné predpoklady:
komunikatívne zručnosti, zodpovednosť, precíznosť, líderské schopnosti

O spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá výrobou prístrojov pre chemickú analýzu.

Svojim zamestnancom ponúka:
• Personal budget (40eur/mesiac - kultúra, šport, zdravie, III. pilier)
• Flexibilný pracovný čas
• Rosengart stolný futbal, Air Hockey, Yoga
• Green budget (25eur/mesiac - verejná doprava, bicykel, vlak)
• Dovolenka navyše
• Jazykové kurzy (EN, DE)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.