Product Owner

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Budete:
- pravidelne komunikovať s internými stakeholdermi a pretavovať ich požiadavky do zrozumiteľných taskov pre tím
- úzko spolupracovať so svojim Scrumovým tímom a zúčastňovať sa všetkých meetingov v rámci Scrumu
- systematicky a transparentne komunikovať s kolegami vo Švajčiarsku a prispievať tým k rozvoju zariadenia
- mať na starosti starostlivosť a aktualizácia backlogu

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebné mať:
- technické skúsenosti so scrum procesom,
- analytické schopnosti a schopnosť vedieť prioritizovať a vyhodnocovať informácie získané z viacerých zdrojov
- organizačné zručnosti a výborné komunikačné zručnosti, schopnosť komunikovať s rôznymi typmi ľudí
- výborný time management, nebyť v strese z meniacich sa požiadaviek
- skúsenosť s prácou v agilnom prostredí- výhoda

Znalosti

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - B2
nemecký jazyk - výhodou

Požadované znalosti: a Osobnostné predpoklady:
- minimálne 2 roky skúseností na podobnej pozícii, výhodou je technický background
- analytické schopnosti a schopnosť vedieť prioritizovať a vyhodnocovať informácie získané z viacerých zdrojov
- organizačné zručnosti a výborné komunikačné zručnosti, schopnosť komunikovať s rôznymi typmi ľudí
- výborný time management, nebyť v strese z meniacich sa požiadaviek
- skúsenosť s prácou v agilnom prostredí- výhoda

O spoločnosti

Medzinárodná výrobná spoločnosť, ktorá patrí k svetovo najdôveryhodnejším výrobcom veľmi presných prístrojov pre chemickú analýzu.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• Personal budget (40eur/mesiac - kultúra, šport, zdravie, III. pilier)
• Flexibilný pracovný čas
• Rosengart stolný futbal, Air Hockey, Yoga
• Green budget (25eur/mesiac - verejná doprava, bicykel, vlak)
• Dovolenka navyše
• Jazykové kurzy (EN, DE)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.