Senior Java Developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
• Rozšírite svoje portfólio o projekt pre najväčšiu nórsku poisťovňu
• Budete vyvíjať nové funkcionality a zlepšovať svoje zručnosti
• Zlepšovať svoje jazykové schopnosti, keďže budete pravidelne komunikovať v anglickom jazyku

Aká bude Vaša náplň práce?

Budete:
• vyvíjať funkčné komponenty a integrácie
• vytvárať/upravovať API – pre aktuálnych a nových partnerov
• vytvárať/upravovať biznis logiku
• mať priamy a bezproblémový kontakt s business usermi a product ownermi
• navrhnúť vylepšenia kódu tam, kde to uznáte za vhodné

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva?
• Java
• Springboot
• React
• Kotlin (výhodou)
• Vynikajúce komunikačné schopnosti vrátane angličtiny: vyššia stredná úroveň, ústna aj písomná
• Silné analytické schopnosti
• Dobrý tímový hráč s orientáciou na výsledok
• Skúsenosť s agilným prístupom (výhodou)

Znalosti

Cudzie jazyky:
AJ-B2+

Osobnostné predpoklady:
tímový hráč, komunikačné schopnosti

O spoločnosti

Nórska IT firma s pobočkou na Slovenku.

Svojim zamestnancom ponúka:
• Nórska kultúra
• dôvera zo strany klienta
• veľmi dobrá komunikácia zo strany klienta
• work life balance
• multisport karta
• samotné vzdelávanie, priestor pre sebavzdelávanie, preplatené kurzy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.