Administratívny pracovník s NJ

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Ako Administratívny pracovník budete zodpovedať za:
- Zabezpečovanie administratívnej podpory pre Office Manažéra a oddelenie ľudských zdrojov
- Telefonická komunikácia v nemeckom jazyku
- Zabezpečenie plynulého chodu kancelárie
- Participovanie na zabezpečovaní firemných podujatí
- Riešenie požiadaviek v súvislosti s internou agendou

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícii potrebujete?
- proaktívny prístup k práci
- výborné komunikačné a organizačné schopnosti
- nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni
- záujem učiť sa novým veciam

Znalosti

Cudzie jazyky:
- nemecký jazyk B2

Osobnostné predpoklady:
- proaktivita
- komunikatívnosť

Zručnosti:
- skúsenosti s administratívnou prácou sú výhodou

O spoločnosti

Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti sprostredkovania predaja a kúpy havarovaných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
- Možnosť ovplyvňovať veci a procesy, zavádzať nové metódy
- Vzdelávacie a rozvojové programy
- Motivačné finančné ohodnotenie
- Teambuildingy a sociálny program pre zamestnancov
- Priestor pre kariérny rast
- A v neposlednom rade možnosť sebarealizácie v medzinárodnom prostredí

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.