Administratívny pracovník s NJ

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Aká bude Vaša pracovná náplň?
- zabezpečovanie administratívnej agendy
- telefonická komunikácia v nemeckom alebo anglickom jazyku
- zabezpečenie plynulého chodu kancelárie
- participovanie na zabezpečovaní firemných podujatí
- riešenie požiadaviek v súvislosti s internou agendou

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícii potrebujete?
- proaktívny prístup k práci
- výborné komunikačné a organizačné schopnosti
- nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni
- schopnosť riešiť vzniknuté problémy
- záujem učiť sa novým veciam

Znalosti

Znalosti:
- skúsenosti s administratívnou prácou sú výhodou

Cudzie jazyky:
- nemecký jazyk B1 alebo anglický jazyk B2+

Osobnostné predpoklady:
- proaktivita a komunikatívnosť

O spoločnosti

Medzinárodná úspešná spoločnosť.

Svojim zamestnancom ponúka:
- možnosť zavádzať nové metódy
- vzdelávacie a rozvojové programy
- motivačné finančné ohodnotenie
- priestor pre kariérny rast
- a v neposlednom rade možnosť sebarealizácie v medzinárodnom prostredí

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.