Recruitment & Administrative Support

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Ako súčasť HR oddelenia budete:
- zastrešovať skríning kandidátov (posudzovanie žiadostí, riadenie pohovorov, testov a vytváranie užšieho zoznamu kandidátov)
- koordinovať procesy prijímacích pohovorov (organizácia pohovorov pre kandidátov podľa požiadaviek manažérov)
- preverovať jazykové znalosti kandidátov (anglický jazyk, nemecký jazyk)
- inzerovať voľné pracovné miesta vypracovaním a umiestnením inzerátov - Profesia, LinkedIn atď.
- pripravovať spätnú väzbu o kandidátoch pre hiring manažérov
- denne spolupracovať s ostatnými členmi HR tímu
- zúčastňovať sa na stretnutiach HR a na stretnutiach s manažérmi

Pozícia je vhodná aj pre absolventov odboru manažment ľudských zdrojov a psychológia.

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
- aktívna znalosť nemeckého jazyka - výhoda
- znalosť anglického jazyka - B2
- výborné komunikačné schopnosti (ústne/ písomné)
- dôveryhodnosť, asertivita a pozitivita
- prístupnosť, schopnosť riešiť problémy
- tímový duch, zameraný na cieľ

Znalosti

Cudzie jazyky:
- aktívna znalosť nemeckého jazyka - B2
- znalosť anglického jazyka - B2

Prax:
- výhoda z oblasti HR, recruitmentu a headhuntingu

Osobnostné predpoklady:
- výborné komunikačné schopnosti (ústne/ písomné)
- dôveryhodnosť, asertivita a pozitivita
- skvelé komunikačné schopnosti a aktívny poslucháč
- prístupnosť, schopnosť riešiť problémy
- tímový duch, zameraný na cieľ

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
- pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
- školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
- sociálne programy, bonusy, multisport karta a pod.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.