Teamleader fakturačného oddelenia pre región DACH

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• naberiete hodnotné manažérske skúsenosti, skúsenosti v oblasti áut a techniky a práce s faktúrami
• zlepšíte svoje líderské schopnosti. Od Vás bude totiž závisieť organizácia, koordinácia a výkon celého tímu, ktorý má na starosti nemecky hovoriace krajiny.
• môžete využívať a naďalej sa zdokonaľovať v anglickom a nemeckom jazyku
• získajte skúsenosti z vedenia ľudí v úspešnej medzinárodnej spoločnosti, vďaka čomu zlepšíte svoje postavenie na trhu práce.

Na tejto pozícii budete:
• Viesť medzinárodný tím fakturačného oddelenia
• riadiť oddelenie zamerané na vecné posudzovanie faktúr
• komunikovať v anglickom jazyku s partnermi zahraničných pobočiek
• schvaľovať a triediť faktúry od partnerov spoločnosti
• spracovávať platby klientom
• starať sa o dodržiavanie stanovených pravidiel a cieľov
• kontrolovať kvalitu oddelenia

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
• aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka B2/C1
• skúsenosť s vedením tímu
• znalosť štruktúry faktúry
• výborné komunikačné schopnosti

Znalosti

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk B2/C1
Nemecký jazyk B2

Prax:
S vedením ľudí a manažovaním tímuO spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba formou work-life balance a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.