Team Leader technických koordinátorov v automobilovej oblasti

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
• Využijete svoje líderské schopnosti.
• Zúročíte svoje komunikačné schopnosti a to aj v cudzích jazykoch v komunikácii s kolegami z viacerých európskych krajín.
• Stanete sa členom úspešnej medzinárodnej spoločnosti, vďaka čomu zlepšíte svoje postavenie na trhu práce.

Čo budete robiť?
• manažovať a zodpovedať za tím technických špecialistov, ktorí komunikujú s autoservismi a riešia vzniknuté technické záležitosti ohľadne motorového vozidla zákazníka
• starať sa o dodržiavanie stanovených cieľov a pravidiel
• kontrolovať a vyhodnocovať kvalitu oddelenia
• implementovať nové pracovné pokyny
• pravidelne reportovať a analyzovať procesy

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva?
Jednoducho by ste mali byť prirodzený líder, ktorý nemá problém komunikovať v Anglickom jazyku a mať:
• minimálne 3 roky skúseností na podobnej pozícii v automobilovej oblasti
• skúsenosť s vedením tímu
• dobré organizačné zručnosti
• silné prezentačné zručnosti

Znalosti

Znalosti:
Požadované vzdelanie:
Zameranie štúdia:
Cudzie jazyky:
Požadované znalosti:
Vodičský preukaz:
Prax:
Osobnostné predpoklady:

O spoločnosti

Medzinárodná úspešná spoločnosť

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• Home office
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše
• a mnoho ďalších

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.