Stavebný Špecialista

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Budete:
- zabezpečovať plynulý a bezpečný chod vyhradených technických zariadení, stavebných objektov a vonkajších priestorov v súlade s platnou legislatívou, aktuálnymi internými predpismi a predpismi materskej spoločnosti.
- riešiť príležitostne menšie projekty, týkajúce sa starostlivosti o technické zariadenia
- riadiť a optimalizovať údržbu zariadení
- plánovať a realizovať technické zmeny a investície s cieľom zlepšenia procesov a bezpečnosti práce
- spolupracovať pri BOZP pri určení podmienok realizácie prác pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách a opravách technologických zariadení
- plánovať náklady, časové harmonogramy na externú údržbu a investičné projekty
- zodpovedný za revízie vyhradených technických zariadení
- zodpovedný za aktuálnosť, kompletnosť a súlad technickej dokumentácie s STN a štandardami firmy

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícii potrebujete?
- schopnosť dlhodobo plánovať a koordinovať rôzne činnosti
- technicky zamerané vzdelanie
- veľmi dobré komunikatívne zručnosti
- schopnosť motivovať a pracovať v kolektíve

Znalosti

Zameranie štúdia:
technické
Cudzie jazyky:
anglický jazyk výhodou

O spoločnosti

Naším klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti biochemického priemyslu a výroby. Patrí k celosvetovo uznávaným výrobcom aminokyselín, ako aj produktov pre zákazníkov v oblasti farma, food a kozmetického priemyslu. Vo svojej oblasti je lídrom na trhu a významným inovátorom. Takmer celú produkciu aminokyselín vyváža do celého sveta. Najväčšie množstvá do krajín EÚ, ako aj do USA a Latinskej Ameriky.

Svojim zamestnancom ponúka:
- stravovanie v priestoroch spoločnosti (teplá, chladená a mrazená strava)
- bohatý sociálny program (príspevok na DDS, regeneráciu, šport, kultúru, pri životných jubileách a udalostiach ako svadba, narodenie dieťaťa a pod.)
- teambuildingy (rodinný deň, plesy...)
- interné jazykové vzdelávanie
- parkovanie v areáli firmy
- priama komunikácia s klientmi
- práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.