Manažér kvality v medzinárodnej spoločnosti

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• naberiete hodnotné manažérske skúsenosti
• zlepšíte svoje líderské schopnosti
• môžete využívať a naďalej sa zdokonaľovať v anglickom jazyku
• získajte skúsenosti z vedenia ľudí v úspešnej medzinárodnej spoločnosti, vďaka čomu zlepšíte svoje postavenie na trhu práce

Na tejto pozícii budete mať na starosti nasledovné:
• Podpora riadenia kvality SSC
• Aktívna komunikácia a spolupráca s oddelením kvality v rámci spoločnosti
• Nastavenie procesov na monitorovanie kvality poskytovaných služieb
• Príprava ad hoc analýz na podporu kvality
• Koordinácia a riadenie aktivít a systémov pre kontrolu kvality

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
• Aktívna znalosť anglického jazyka B2/C1
• Skúsenosti s prípravou štatistík, reportov, analýz a grafov
• Skúsenosti z oblasti riadenia kvality, s prácou s dátami a procesmi
• Zmysel pre detail
• Spoľahlivosť
• Tímový hráč
• Schopnosť vyjednávať, prezentovať a presviedčať

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• sociálne programy, dovolenky navyše a pod.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.