Servisný technik staničných batérií a napájacích zdrojov

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vašou náplňou práce bude:
- Montáž, inštalácia a servis nabíjačiek, záložných zdrojov, UPS a nabíjačov
- Inštalácia a pravidelné prehliadky akumulátorových Pb batérií (staničných, trakčných)
- Vykonávanie preventívnych prehliadok zariadení a akumulátorových Pb batérií
- Zisťovanie príčin porúch na zariadeniach a ich odstraňovanie
- Pravidelná údržba záložných batériových zdrojov, UPS
- Vystavovanie montážnych denníkov, záznamov zo servisných prác, preberacích/odovzdávacích protokolov
- Vykonávanie poradenstva pre prevádzku a používanie zariadení
- Zabezpečovanie dodávateľského výkonu odborných prehliadok a skúšok
- Zabezpečovanie prípravnej dokumentácie
- Komunikácia so zákazníkom

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva?
• prax 2 - 3 roky na obdobnej pozícii
• orientácia v technickej dokumentácii
• osvedčenie - Elektrotechnik na riadenie činnosti podľa § 22 Z.z. 508/2009
• samostatnosť a ochota cestovať

Znalosti

Znalosti:
- MS Word, Excel, Internet
Požadované vzdelanie:
- stredoškolské
Zameranie štúdia:
- v odbore elektrotechnika
Cudzie jazyky:
- AJ-A2
Požadované znalosti:
- osvedčenie - Elektrotechnik na riadenie činnosti podľa § 22 Z.z. 508/2009
Vodičský preukaz:
- skupiny B
Prax:
- 2-3 roky
Osobnostné predpoklady:
- samostatnosť, komunikatívnosť, dôslednosť, precíznosť

O spoločnosti

Globálny líder v oblasti úložných riešení pre priemyselné aplikácie a výrobu po celom svete.

Svojim zamestnancom ponúka:
• auto aj na súkromné účely
• NTB, MT, samostatná kancelária
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• stravné lístky – hradené v plnej výške zamestnávateľom
• finančný bonus

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.