Head of Quality Control

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo bude Vašou úlohou?
• Riadiť a koordinovať útvar Quality Control
• Odborné a personálne vedenie približne 25 zamestnancov oddelenia laboratórií kontroly kvality
• Dohliadať na dosiahnutie stanovených cieľov v požadovanej kvalite a efektívnosti
• Reportovať výsledky nadriadenému a interpretovať ich zákazníkom
• Podieľať sa na štrukturálnej reorganizácií
• Zaisťovať, či všetky aktivity oddelenia sú vykonávané v súlade s predpismi

Požiadavky na zamestnanca

• minimálne 5 rokov s GMP na riadiacej pozícii
• praktické skúsenosti s normami GMP ako ICH Q7, ďalej normy ISO 9001, FSSC 22000 a FAMI-QS
• vysokoškolské vzdelanie chemického alebo prírodovedného zamerania
• nadpriemerné komunikačné zručnosti, riadiace a vodcovské kvality

Znalosti

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské

Zameranie:
• analytická chémia, chemické, prírodovedné, so špecializáciou na oblasť kvality

Cudzie jazyky:
• Anglický jazyk - C1

Požadované predpoklady:
• zodpovednosť a presnosť vo svojom odbore
• schopnosť dosiahnuť a udržať vysoké štandardy s dôrazom na detail
• zručnosť v oblasti plánovania, organizácie a riadenia času

O spoločnosti

Spoločnosť je celosvetovo uznávaným výrobcom produktov pre zákazníkov v oblasti farma, food a kozmetického priemyslu. Detaily o spoločnosti vám priblížime priamo pri telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám svoje CV!

Zaujímavé benefity:
• bohatý sociálny program, odmeny
• priama komunikácia s klientami
• práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov
• intenzívne interné jazykové vzdelávanie
• parkovanie v areáli firmy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.