Špecialista kvality ( Quality Assurance)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Budete:
- aktívne spolupracovať pri riadení systémov kvality so zreteľom na ISO 9001, ISO 14001 a FAM QS
- schvaľovať špecifikácie nových surovín, udržiavať systém interných smerníc
- komunikovať s externými dodávateľmi
- spravovať kmeňové dáta surovín, medziproduktov a výrobkov
- plánovať a vykonávať interné a externé audity
- vyhodnocovať ukazovateľov kvality
- spolupracovať na kontrole analýz produktov a surovín
- aktívne komunikovať a spolupracovať s kolegami z oddelenia laboratórií a nákupu

Požiadavky na zamestnanca

- minimálne 3 ročná prax na obdobnej pozícii
- skúsenosti s nákupom surovín
- praktické skúsenosti s normami ISO 9001, ISO 14001 a FAM QS pre oblasť surovín polotovarov a hotových výrobkov-výhodou
- ovládanie anglického jazyka - B1, nemčina výhodou
- dobrý time-management

Znalosti

Znalosti:
chémia, chemické inžinierstvo, farmaceutika
Požadované vzdelanie:
vysokoškolské
Cudzie jazyky:
anglický jazyk-B1
Vodičský preukaz:
skupina B
Prax:
min. 3 roky
Osobnostné predpoklady:
schopnosť riešiť problémy
schopnosť koncentrácie
dobrý time-management
ochota učiť sa
plánovanie a organizačné zručnosti

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológií je súčasťou nemeckého koncernu, v rámci ktorého sa špecializuje ako Scale up and launch platforma – zabezpečuje vývoj produktu od laboratória až po zavedenie do výroby.

Zamestnanecké výhody, benefity
• nadštandardný systém bonusov,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• príspevok pri narodení dieťaťa,
• príspevok pri uzavretí manželstva,
• príspevok na kultúrne a športové aktivity,
• príspevok na prázdninový tábor pre deti,
• príspevok na vitamíny,
• príspevok na regeneráciu (masáže, plaváreň a iné),
• flexibilný pracovný čas,
• priama komunikácia s klientami,
• práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov
• vzdelávacie aktivity nad rámec zákona
• parkovanie v areáli firmy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.