Technológ biotechnologickej spoločnosti

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
- Neustále budete zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti biotechnológie, pretože budete súčasťou celosvetovo uznávanej výrobnej spoločnosti
- Zlepšíte aj svoje komunikačné zručnosti a to aj v anglickom jazyku

Čo Vás na pozícii čaká a neminie? Budete:
- vyhodnocovať všetky technologické procesy vo výrobe i novo testované technológie,
- zabezpečovať plánovanie a vyhodnocovanie technologických testov s cieľom optimalizovať výrobný proces,
- samostatne pripravovať predpisovú a záznamovú dokumentáciu, ktorá je v súlade s príslušnými štandardami kvality GMP, ISO 9001, FSSC22000, Fami QS a pod.,
- spolupracovať s kolegami všetkých útvarov pri optimalizácii existujúcej výroby alebo pri zavádzaní nových výrobkov a technológií do výroby,
- pravidelne aktualizovať všetky zmeny v technológií,
- proaktívne komunikovať s partnermi.

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícii potrebujete?
- chemicky zamerané vysokoškolské vzdelanie
- zručnosť klasických procesov fermentácie a purifikácie
- skúsenosť s prácou na projektoch
- znalosť anglického jazyka - min. B2

Znalosti

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie

Zameranie štúdia:
Chemické, Analytická chémia, Biotechnológie

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - B2

Požadované znalosti:
Znalosť GMP výhodou

Prax:
Skúsenosť s prácou vo výrobe výhodou

O spoločnosti

Naším klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológií je súčasťou nemeckého koncernu, v rámci ktorého sa špecializuje ako Scale up and launch platforma – zabezpečuje vývoj produktu od laboratória až po zavedenie do výroby.

Zamestnanecké výhody, benefity
• nadštandardný systém bonusov,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• príspevok pri narodení dieťaťa,
• príspevok pri uzavretí manželstva,
• príspevok na kultúrne a športové aktivity,
• príspevok na prázdninový tábor pre deti,
• príspevok na vitamíny,
• príspevok na regeneráciu (masáže, plaváreň a iné),
• flexibilný pracovný čas,
• priama komunikácia s klientmi,
• práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov
• vzdelávacie aktivity nad rámec zákona
• parkovanie v areáli firmy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.