Technológ biotechnologickej spoločnosti

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Ovládate procesy fermentácie a purifikácie? Ponúkame Vám možnosť stať sa súčasťou spoločnosti, ktorá je jedinečná svojím zameraním!

Čo Vám táto pozícia prinesie?
- Neustále budete zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti biochémie, pretože budete súčasťou celosvetovo uznávanej výrobnej spoločnosti
- Zlepšíte aj svoje komunikačné zručnosti a to aj v anglickom jazyku

Čo Vás na pozícii čaká a neminie? Budete:
- súčasťou tímu, ktorý dohliada na výrobné procesy aminokyselín
- podporovať zavádzanie nových výrobkov, procesov a technológií do výroby
- pracovať vo výrobe s procesmi fermentácie a purifikácie

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícii potrebujete?
- chemicky zamerané vysokoškolské vzdelanie
- zručnosť klasických procesov fermentácie a purifikácie
- skúsenosť s prácou na projektoch

Znalosti

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie

Zameranie štúdia:
Chemické, Analytická chémia, Biotechnológie

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - B1

Požadované znalosti:
Znalosť GMP výhodou

Prax:
Skúsenosť s prácou vo výrobe výhodou

O spoločnosti

Naším klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti biochemického priemyslu a výroby. Patrí k celosvetovo uznávaným výrobcom aminokyselín, ako aj produktov pre zákazníkov v oblasti farma, food a kozmetického priemyslu. Vo svojej oblasti je lídrom na trhu a významným inovátorom. Takmer celú produkciu aminokyselín vyváža do celého sveta. Najväčšie množstvá do krajín EÚ, ako aj do USA a Latinskej Ameriky.

Svojim zamestnancom ponúka:
- stravovanie v priestoroch spoločnosti (teplá, chladená a mrazená strava)
- bohatý sociálny program (príspevok na DDS, regeneráciu, šport, kultúru, pri životných jubileách a udalostiach ako svadba, narodenie dieťaťa a pod.)
- teambuildingy (rodinný deň, plesy...)
- interné jazykové vzdelávanie
- parkovanie v areáli firmy
- práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.