Špecialista logistiky

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Popis práce, zodpovednosti a povinnosti
Stabilná medzinárodná spoločnosť Vám ponúka príležitosť pripojiť sa k rastúcemu tímu Vehicle Logicistic a End of Contract / Re-marketing. Budete podporovať región DACH, takže na komunikáciu budete využívať najmä nemecký jazyk.

Medzi vaše hlavné zodpovednosti bude patriť:
• Zúčastňovať sa aktivít spojených s ukončením zmluvy operatívneho leasingu (riešenie škôd, finančných záležitostí, vyradenie automobilov.....)
• Monitorovanie procesov a servisných zmlúv (SLA)
• Vykonávať podporu koordinácie automobilov v rámci logistiky - napr. transfery, nové vozidlá, vrátenie tovaru
• Objasnenie prebiehajúcich procesov
• Komunikácia s dodávateľmi, s internými/externými klientmi
• Archivácia dokumentov
• Podpora pri vytváraní jednotlivých faktúr zákazníkovi
• Zúčastňovanie sa remarketingových aktivít

Požiadavky na zamestnanca

Na tejto pozícii potrebujete:
• aktívna znalosť nemeckého (B2) a anglického (B1) jazyka
• prozákaznícka orientácia
• výborné komunikačné schopnosti (ústne/ písomné)
• ochota učiť sa

Znalosti

Znalosti:
• Dobrá znalosť práce s PC
• Pokročilé schopnosti v MS Office

Zameranie štúdia:
• Logistika, Business, Ekonómia

Cudzie jazyky:
• Nemecký jazyk - B2
• Anglický jazyk - B1

Prax:
• Administratíva

Osobnostné predpoklady:
• Spoločenský, orientovaný na služby, flexibilný
• Podnikateľské myslenie
• Štruktúrovaný spôsob práce
• Schopnosť zvládnuť rôzne úrovne komunikácie
• Zmysel pre povinnosť

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám svoje CV.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše
• Po 1 roku služby dodatočný príspevok na plán dôchodkového sporenia
• Benefičný program Cafeteria.sk
• Príspevok na hardvér a príspevok do domácej kancelárie
• Multisport karta na aktívny voľný čas /50% nákladov hradí spoločnosť /
• 4 dni práceneschopnosti za rok navyše /rozdelené štvrťročne/
• 4 eurový stravný poukaz na deň vopred /callio karta/
• Home Office dvakrát týždenne
• Fruit Days - čerstvé ovocie raz týždenne doručené do kancelárie
• Voda, káva a čaj v kancelárii zadarmo
• Bonus za odporučenie nového zamestnanca

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.