Team Leader kontaktného centra

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
• Využijete svoje líderské schopnosti.
• Zúročíte svoje komunikačné schopnosti a to aj v cudzích jazykoch v komunikácii s kolegami z viacerých európskych krajín.
• Stanete sa členom úspešnej medzinárodnej spoločnosti, vďaka čomu zlepšíte svoje postavenie na trhu práce.

Vašou náplňou práce bude:
- viesť medzinárodný tím kontaktného centra,
- zodpovedať za vedenie tímu operátorov,
- spoluúčasť na implementovaní postupov, ktoré sa týkajú telefonického systému na zefektívnenie služieb,
- spolupracovať s oddeleniami v podporovaných krajinách,
- dohliadať nad splnenie KPI pre segment/krajinu, aby bola zabezpečená kvalita tímu,
- kontrolovať kvalitu oddelenia,
- školiť a prijímať nových zamestnancov,
- pravidelne reportovať a analyzovať procesy vrcholovému manažmentu

Požiadavky na zamestnanca

Jednoducho by ste mali byť prirodzený líder, ktorý nemá problém komunikovať v Anglickom jazyku a mať:
• minimálne 3 roky skúseností na podobnej leaderskej pozícií,
• skúsenosť s vedením tímu,
• dobré organizačné zručnosti,
• silné prezentačné zručnosti
• Anglický a Francúzsky jazyk na úrovni B2

Znalosti

Cudzie jazyky:
• Anglický jazyk - B2
• Francúzsky jazyk - B2

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance,
• možnosť kariérneho rastu,
• Home Office,
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností,
• čas pre seba formou work-life balance a dovolenky navyše,
• a mnoho ďalších.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.