Teamleader for End of Contract Department

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čím sa vlastne zaoberá oddelenie End Of Contract? Oddelenie je zamerané na administratívu, spojenú s ukončením operatívneho leasingu. Zahŕňa kontrolu zmlúv, faktúr, zostatkových cien a podobne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
- Jednoznačne zlepšíte svoje schopnosti riadenia tímu
- Zlepšíte svoje komunikačné schopnosti nie len v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Budete v kontakte s viacerými európskymi krajinami.
- Stanete sa členom úspešnej medzinárodnej spoločnosti, vďaka čomu zlepšíte svoje postavenie na trhu práce.

Čo bude Vašou náplňou práce?
- organizácia a rozhodovanie o prioritách v tíme
- byť zodpovedný za spracovanie všetkých potrebných činností týkajúcich sa ukončovania zmlúv operatívneho leasingu a logistiky vozidla
- zodpovednosť za KPI aktivity
- snažiť sa neustále zlepšovať procesy v spoločnosti a na EOC oddelení
- pravidelne reportovať vrcholovému managementu
- byť zodpovedný za zverené projekty
- riadenie a spracovávanie požiadaviek od partnerov a interných klientov
- spolupracovať s oddeleniami v podporovaných krajinách a riešiť vzniknuté problémy
- sústavné vzdelávanie sa vo vývoji automobilového trhu

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva?
- dobré komunikačné zručnosti
- schopnosť viesť team
- znalosť anglického jazyka na úrovni B2 +
- analytické myslenie

Znalosti

Znalosti:
Microsoft Excel - pokročilý
Komunikácia - pokročilý
Jira - pokročilý
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské I. stupeň
Vysokoškolské II. stupeň
Cudzie jazyky:
AJ - B2/C1
Osobnostné predpoklady:
Schopnosť viesť tím

O spoločnosti

Medzinárodná úspešná spoločnosť

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
- ročný finančný bonus
- parkovacie miesto
- mobilný telefón
- pôsobenie v medzinárodnom prostredí
- možnosť kariérneho rastu
- možnosť home office 2x do týždňa
- školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
- čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.