Rollout specialist (SAP FI-CO)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• analýza požiadaviek a funkčných vzorov
• podpora procesu zmien v systéme na základe požiadaviek
• úzka spolupráca s IT oddelením, najmä v priebehu implementácie, testovania, migrácie dát
• pravidelná komunikácia o stave projektu s vedúcim oddelenia
• plánovanie, projektovanie a spracovávanie analýz na kontrolu a meranie úspešnosti procesu a následnú úpravu dát
• účasť na projekte zavádzania jednotného SAP-u

Požiadavky na zamestnanca

• profesionálne znalosti účtovníctva a controllingu, prípadne auditu
• predchádzajúce skúsenosti s project managementom v oblasti SAP FI
• pokročilé skúsenosti s modulom SAP FI-CO
• plynulá komunikácia v anglickom jazyku, nemecký jazyk výhodou
• ochota často cestovať do zahraničných pobočiek

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I./II. stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie, ekonomické

Cudzie jazyky:
AJ - mierne pokročilý

Prax:
min. 2 roky

O spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb.

Spoločnosť ponúka:
• kvalitný vzdelávací program - certifikačné školenia v SAP
• flexibilný pracovný čas (9:00-14:00)
• plne hradené stravné lístky (3,30 €)
• moderné kancelárie blízko centra
• start up podporu – zaučenie 2 dňové školenie

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.