IT Business Analyst

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo bude Vašou úlohou?
• mapovať a analyzovať procesy a postupy, ktoré bude potrebné zautomatizovať
• pracovať na projektoch pre zahraničné pobočky, s cieľom rozhodnúť, či bude potrebné dané procesy robotizovať
• vyvíjať riešenia robotickej infraštruktúry a byť zodpovedný za inštaláciu
• analyzovať existujúce procesy a implementovať vhodné automatizačné riešenia
• komunikovať s klientmi na medzinárodnej úrovni

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícií potrebujete?
• prax min. 2-3 roky na obdobnej pozícii,
• Business Analysis - Pokročilý
• Robotic Process Automation (RPA) - výhoda
• Microsoft Visio - Pokročilý
• Business Process Management (BPM) - Pokročilý
• Aris-Pokročilý
• aktívna úroveň anglického jazyka- min. B2

Znalosti

Znalosti:
•Business analytics - pokročilý
•Robotic Process Automation (RPA) – pokročilý/výhoda
•Microsoft Visio -pokročilý
•Business Process Mapping - pokročilý
•Blue Prism - základy

Požadované vzdelanie:
• min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Zameranie štúdia:
• automatizácia, robotizácia, prípadne vývoj

Cudzie jazyky:
anglický jazyk- min. B2+

Prax:
•min. 2 roky

Osobnostné predpoklady:
• komunikatívnosť
• team fit
• dobrý time-management
• mať vodcovské skúsenosti

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti predaja a sprostredkovania služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí
• možnosť kariérneho rastu
• HO
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše
• multisport karta
• stravné lístky v hodnote 4€
• work-life balance

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.