Head of Quality

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo bude Vašou úlohou?

• Zodpovedať za manažment kvality spoločnosti, za všetky činnosti a rozhodnutia v oblasti kvality
• Neustále zlepšovanie a dohľad nad systémom manažmentu kvality na pracovisku s ohľadom na príslušné kvalitatívne normy (cGMP, FSSC 22 000, ISO9001, FAMI QS, Kosher, Halal), zabezpečenie súladu s požiadavkami zákazníkov, externými, vládnymi a internými požiadavkami
• Pripravovať KPI reporty súvisiace s oblasťou kvality na pravidelnej báze
• Viesť interné a externé audity
• Nastavovať a viesť nové procesy a a koordinovať existujúce a nové projekty za oblasť kvality
• Neustále zlepšovať existujúce procesy za účelom zvyšovania kvality
• Mať na starosti správne využitie zdrojov a personálne obsadenie oddelenia

Požiadavky na zamestnanca

Požadované skúsenosti
• znalosť systémov kvality cGMP, FSSC 22 000, ISO9001, FAMI QS, Kosher, Halal a inovácií v danom odvetví
• skúsenosť s vedením auditov
• školenie podľa registra školení AE-RG-001
• vysokoškolské vzdelanie v odbore chémia, chemické inžinierstvo, farmaceutické vedy a pod., prax min. 10 rokov
• nadpriemerné komunikačné zručnosti, riadiace a vodcovské kvality

Znalosti

Znalosti:

Požadované vzdelanie:
chémia, chemické inžinierstvo, prírodovedné, farmaceutické so špecializáciou na oblasť kvality
Zameranie štúdia:
chémia, chemické inžinierstvo, prírodovedné, so špecializáciou na oblasť kvality
Cudzie jazyky:
AJ - min. B2
Požadované znalosti:
Vodičský preukaz:
Prax:
10 rokov v oblasti kvality, 5 rokov na podobnej pozícii
Osobnostné predpoklady:
• schopnosť dlhodobo plánovať a koordinovať rôzne činnosti
• schopnosť viesť ľudí
• výborné komunikačné zručnosti
• zručnosť udržiavať a rozvíjať obchodné vzťahy
• záujem o prácu v multikultúrnom prostredí

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológií je súčasťou nemeckého koncernu, v rámci ktorého sa špecializuje ako Scale up and launch platforma – zabezpečuje vývoj produktu od laboratória až po zavedenie do výroby.

Zamestnanecké výhody, benefity
• nadštandardný systém bonusov,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• príspevok pri narodení dieťaťa,
• príspevok pri uzavretí manželstva,
• príspevok na kultúrne a športové aktivity,
• príspevok na prázdninový tábor pre deti,
• príspevok na vitamíny,
• príspevok na regeneráciu (masáže, plaváreň a iné),
• flexibilný pracovný čas,
• priama komunikácia s klientami,
• práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov
• vzdelávacie aktivity nad rámec zákona
• parkovanie v areáli firmy