Data Governance Manager

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Budete mať na starosti:
• Zabezpečenie a riadenie dátovej kvality, dostupnosti, ochrany dát v IT systémoch spoločnosti, vlastníctva dát po stránke metodickej, procesnej ako aj obsahovej
• Riadenie tvorby a tvorba príslušných smerníc, postupov, metodík, reportov a metodických dokumentov
• Nastavovanie príslušných procesov, metrík a KPI
• Nastavovanie nových systémov práce pri zadávaní, spracovaní a udržiavaní dát
• Vytvorenie plánu na implementovanie príslušných zmien v spoločnosti a ich sprocesovanie
• Riadenie data governance tímu
• Riadenie a zodpovednosť za projekty data governance a ich rozpočet

To všetko s cieľom zlepšiť kvalitu a ochranu dát spoločnosti a umožniť tak maximálne efektívnu prácu s dátami, respektíve napĺňanie cieľov spoločnosti.

Požiadavky na zamestnanca

• Vysokoškolské vzdelanie v ekonomickom, technickom alebo IT odbore
• Anglický jazyk na úrovni B2
• 4 ročná prax s prácou s dátami

Znalosti

Požadované vzdelanie:
• Vysokoškolské II.stupňa

Zameranie štúdia:
• ekonomické, IT, technické

Cudzie jazyky:
• Anglický jazyk - B2

Požadované znalosti:
• SAP - Expert
• Oracle Database - Pokročilý
• Microsoft SQL Server - Pokročilý
• Python - Pokročilý
• Microsoft Excel - Expert
• Microsoft Outlook - Expert
• Microsoft PowerPoint - Expert

Prax:
• 4 roky na pozícii ako dátový architekt, dátový analytik

Osobnostné predpoklady:
• Skúsenosti s analýzou rozsiahlejších dátových súborov
• Schopnosť analyzovať zložité situácie a odvodiť uskutočniteľné akcie
• Systematický, analytický a cieľavedomý prístup
• Flexibilita prispôsobiť sa rýchlym zmenám
• Skúsenosti s prácou v Oracle, SQL, Python
• Dobrá verbálna aj písomná komunikácia
• Silné schopnosti budovať vzťahy

O spoločnosti

Poslaním spoločnosti je bezpečná a spoľahlivá distribúcia elektriny na území západného Slovenska. Je najväčším distribútorom elektriny v krajine a realizuje významné investície do obnovy distribučných zariadení a rozvoja elektronických služieb pre svojich zákazníkov.

Zamestnanecké výhody, benefity
• Stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti
• Fond pracovného času 37,5 hod. týždenne
• Silný sociálny program
• Finančné príspevky pri narodení dieťaťa, pracovnom výročí, či životnom jubileu
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• Osobný účet – finančné prostriedky určené na vašu regeneráciu 1050 EUR brutto ročne
• 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• Široká ponuka interných a externých školení
• Športové kluby a podujatia pre vás aj vašu rodinu
• Nadštandardné lekárske prehliadky
• Bezplatná poradňa pre zamestnancov (psychologická, finančná, právna)
• Zľavy u vybraných dodávateľov tovarov a služieb

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.