Construction Manager

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Budete:
- zodpovedať za riadenie výstavby regionálnych a medzinárodných projektov špeciálnej chemickej výroby,
-zodpovedať za náklady, termíny a technickú funkčnosť súvisiacu s výstavbou investičných projektov,
-dohliadať na montáž strojnotechnologických zariadení, zariadení elektro a MaR,
-dohliadať nad tímom riadenia stavby dodávateľa EPCM ( Engineering Procurement Construction Management),
-koordinovať dodávateľov,
-zodpovedať za bezpečnosť na stavenisku,
-zabezpečovať kvalitu počas fázy výstavby

Požiadavky na zamestnanca

-dlhoročné medzinárodné pracovné skúsenosti ako stavbyvedúci výrobných závodov
- aktívna znalosť anglického jazyka - C1
-znalosti a skúsenosti s riadením a koordináciou EPCm´s
- dobrý time-management
- schopnosť dlhodobo plánovať a koordinovať rôzne činnosti
- schopnosť viesť ľudí
- flexibilita a precíznosť

Znalosti

Znalosti:
- min. 10 ročná skúsenosť s medzinárodnými projektmi
- anglický jazyk na aktívnej úrovni- C1
Požadované vzdelanie:
-ukončenie I. alebo II. stupňa VŠ v odbore - strojárstvo
Zameranie štúdia:
- strojárstvo, stavebníctvo
Cudzie jazyky:
- anglický jazyk-C1
Osobnostné predpoklady:
- schopnosť dlhodobo plánovať a koordinovať rôzne činnosti
- schopnosť viesť ľudí
- výborné komunikačné zručnosti
- precíznosť a flexibilita

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológií je súčasťou nemeckého koncernu, v rámci ktorého sa špecializuje ako Scale up and launch platforma – zabezpečuje vývoj produktu od laboratória až po zavedenie do výroby.

Benefity:
• nadštandardný systém bonusov,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• príspevok pri narodení dieťaťa,
• príspevok pri uzavretí manželstva,
• príspevok na kultúrne a športové aktivity,
• príspevok na prázdninový tábor pre deti,
• príspevok na vitamíny,
• príspevok na regeneráciu (masáže, plaváreň a iné),
• flexibilný pracovný čas,
• priama komunikácia s klientmi,
• práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov
• vzdelávacie aktivity nad rámec zákona
• parkovanie v areáli firmy