Medzinárodná spoločnosť hľadá medzi seba Business Controllera, ktorý sa orientuje v dátach a ovláda reporting či tvorbu analýz! Ste to Vy?

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.\n\nPrečo je táto pozícia vhodná práve pre Vás?\n• dostanete priestor naplno využiť svoje doterajšie skúsenosti \n• využijete možnosť priniesť vlastné nápady či ovplyvniť procesy v rámci reportingu\n• získate stabilné pôsobenie v rámci medzinárodného pracovného prostredia\n\nAko Business Controller budete zodpovedať za: \n• prípravu finančných reportov orientovaných priamo na zákazníkov z pridelenej krajiny\n• tvorbu podrobných analýz napríklad ohľadom dodávateľov alebo zákazníckych dát\n• prípravu reportov/analýz tak, aby boli správne uchopiteľné aj pre klienta- vizuál, dizajn, prípadne obsah informácií \n• vytváranie riešení pre zákazníkov- máte možnosť ovplyvniť samotnú procesy v rámci reportingu\n• úzku komunikáciu s kolegami v rámci materskej spoločnosti ale aj na strane pridelenej krajiny

Požiadavky na zamestnanca

Čo pre túto pozíciu potrebujete? \n• zmysel pre detail- pri práci s dátami, analýzami a reportami sa bez neho nezaobídete\n• ľudský a proaktívny prístup pri pravidelnej komunikácii s kolegami z iných krajín\n• schopnosť efektívneho time managementu pri výkone svojej práce\n• anglický jazyk, ktorý bude súčasťou Vašej každodenného pracovného dňa

Znalosti

Praxi: \n1-3 roky vo finančnej oblasti\n\nPožadované vzdelanie: \nvysokoškolské\n\nZameranie štúdia: \nekonomické, manažment\n\nCudzie jazyky: \nAJ - B2/C1\nNJ - výhoda\n\nOsobnostné predpoklady: \nzodpovedný a organizovaný\nanalyticky schopný\nkomunikatívne zručný\nodolný voči stresu\norientovaný na výsledky

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám svoje CV.\n\nZároveň získate množstvo zaujímavých benefitov ako :\n• pôsobenie v medzinárodnom prostredí\n• možnosť kariérneho rastu\n• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností\n• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše\n\nSpoločnosť svojim zamestnancom ponúka:\n• pôsobenie v medzinárodnom prostredí \n• možnosť kariérneho rastu\n• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností\n• čas pre seba vo forme dovolenky navyše\n\nZaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.