Junior Construction Manager

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.\n\nPracovná pozícia je vhodná aj pre kandidátov s dosiahnutým stredoškolským vzdelaním a s praxou v obore.\n\nBudete:\n- podporou Senior Construction Managera a jeho pravá ruka pri plánovaní a realizácií montážnych prác (zariadenia, potrubia, prístrojové vybavenia,elektrika, stavebné konštrukcie a architektúra)\n- dohliadať na bezpečnosť na stavenisku,\n- spolu s externým stavbyvedúcim koordinovať montáže\n- koordinovať a monitorovať zamestnancov spoločnosti Evonik a tretích strán na stavenisku\n- kontrolovať faktúry ( množstvo a jednotkové sadzby)\n-pred mechanickým dokončením koordinovať kompletnú kontrolu P&ID (schémy potrubí) s postaveným zariadením\n-spracovávať nákupné požiadavky a potvrdenia o prijatí tovaru v systéme SAP\n-kompletizovať príslušné projektové dokumentácie

Požiadavky na zamestnanca

Znalosti

Zamestnanecké výhody, benefity\n• nadštandardný systém bonusov,\n• doplnkové dôchodkové sporenie,\n• príspevok pri narodení dieťaťa,\n• príspevok pri uzavretí manželstva,\n• príspevok na kultúrne a športové aktivity,\n• príspevok na prázdninový tábor pre deti,\n• príspevok na vitamíny,\n• príspevok na regeneráciu (masáže, plaváreň a iné),\n• flexibilný pracovný čas,\n• priama komunikácia s klientmi,\n• práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov\n• vzdelávacie aktivity nad rámec zákona\n• parkovanie v areáli firmy

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológií je súčasťou nemeckého koncernu, v rámci ktorého sa špecializuje ako Scale up and launch platforma – zabezpečuje vývoj produktu od laboratória až po zavedenie do výroby.