Účtovník pohľadávok s poľským jazykom

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.\n\nPrečo je pre Vás táto pozícia vhodná:\n• rozšírite si svoje znalosti z oblasti účtovníctva, získate nové zaujímavé skúsenosti z medzinárodného prostredia\n• budete mať priestor aktívne využívať anglický jazyk v komunikácii s kolegami v zahraničí \n• pracovať budete v príjemnom prostredí a priateľskom kolektíve \n\nAko člen oddelenia AR budete:\n\n• pripravovať doklady potrebné k zaúčtovaniu a zodpovedať za ich správnosť a úplnosť\n• účtovať pohľadávky a evidovať ich v internom systéme, do ktorého Vás zaučia \n• tvoriť a spravovať dodávateľské účty\n• riešiť nezrovnalosti v platbách, komunikovať s dodávateľmi\n• participovať na mesačných a koncoročných závierkových aktivitách spolu s hlavným účtovníkom\n• vyhodnocovať štatistiky, pripravovať reporty \n

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:\n• znalosť anglického jazyka (B2)\n• znalosť poľského jazyka (B2)\n• teoretický rozhľad v oblasti účtovania \n• ochota učiť sa novým veciam

Znalosti

Znalosti: \nznalosť procesov účtovania pohľadávok výhodou\nzákladné účtovné pojmy, prehľad v účtovníctve \n\n\nPožadované vzdelanie: \nvysokoškolské I. stupňa\nvysokoškolské II. stupňa\n\nZameranie štúdia: \nfinancie, účtovníctvo, ekonomika\n\nCudzie jazyky: \nanglický jazyk B2\npoľský jazyk B2\n\nPrax: \nvýhodou\n\nOsobnostné predpoklady: \npro-aktívny prístup, analytické myslenie

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.\n\nSvojim zamestnancom ponúka:\n• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance\n• možnosť kariérneho rastu\n• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností\n• čas pre seba vo forme dovolenky navyše\n\nZaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.