Špecialista logistiky

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.\n\nPopis práce, zodpovednosti a povinnosti\nStabilná medzinárodná spoločnosť Vám ponúka príležitosť pripojiť sa k rastúcemu tímu Vehicle Logicistic a End of Contract / Re-marketing. Budete podporovať región DACH, takže na komunikáciu budete využívať najmä nemecký jazyk.\n\nMedzi vaše hlavné zodpovednosti bude patriť:\n• Zúčastňovať sa aktivít spojených s ukončením zmluvy operatívneho leasingu (riešenie škôd, finančných záležitostí, vyradenie automobilov.....)\n• Monitorovanie procesov a servisných zmlúv (SLA)\n• Vykonávať podporu koordinácie automobilov v rámci logistiky - napr. transfery, nové vozidlá, vrátenie tovaru\n• Objasnenie prebiehajúcich procesov\n• Komunikácia s dodávateľmi, s internými/externými klientmi\n• Archivácia dokumentov\n• Podpora pri vytváraní jednotlivých faktúr zákazníkovi\n• Zúčastňovanie sa remarketingových aktivít

Požiadavky na zamestnanca

Na tejto pozícii potrebujete:\n• aktívna znalosť nemeckého (B2) a anglického (B1) jazyka\n• prozákaznícka orientácia\n• výborné komunikačné schopnosti (ústne/ písomné)\n• ochota učiť sa

Znalosti

Znalosti: \n• Dobrá znalosť práce s PC\n• Pokročilé schopnosti v MS Office\n\nZameranie štúdia: \n• Logistika, Business, Ekonómia\n\nCudzie jazyky: \n• Nemecký jazyk - B2\n• Anglický jazyk - B1\n\nPrax: \n• Administratíva\n\nOsobnostné predpoklady: \n• Spoločenský, orientovaný na služby, flexibilný\n• Podnikateľské myslenie\n• Štruktúrovaný spôsob práce\n• Schopnosť zvládnuť rôzne úrovne komunikácie\n• Zmysel pre povinnosť

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám svoje CV.\n\nSpoločnosť svojim zamestnancom ponúka:\n• pôsobenie v medzinárodnom prostredí \n• možnosť kariérneho rastu\n• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností\n• čas pre seba vo forme dovolenky navyše\n• Po 1 roku služby dodatočný príspevok na plán dôchodkového sporenia\n• Benefičný program Cafeteria.sk\n• Príspevok na hardvér a príspevok do domácej kancelárie\n• Multisport karta na aktívny voľný čas /50% nákladov hradí spoločnosť /\n• 4 dni práceneschopnosti za rok navyše /rozdelené štvrťročne/\n• 4 eurový stravný poukaz na deň vopred /callio karta/\n• Home Office dvakrát týždenne \n• Fruit Days - čerstvé ovocie raz týždenne doručené do kancelárie\n• Voda, káva a čaj v kancelárii zadarmo\n• Bonus za odporučenie nového zamestnanca\n\nZaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.