Technológ biotechnologickej spoločnosti

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne. Čo Vám táto pozícia prinesie? - Neustále budete zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti biotechnológie, pretože budete súčasťou celosvetovo uznávanej výrobnej spoločnosti - Zlepšíte aj svoje komunikačné zručnosti a to aj v anglickom jazyku Čo Vás na pozícii čaká a neminie? Budete: - vyhodnocovať všetky technologické procesy vo výrobe i novo testované technológie, - zabezpečovať plánovanie a vyhodnocovanie technologických testov s cieľom optimalizovať výrobný proces, - samostatne pripravovať predpisovú a záznamovú dokumentáciu, ktorá je v súlade s príslušnými štandardami kvality GMP, ISO 9001, FSSC22000, Fami QS a pod., - spolupracovať s kolegami všetkých útvarov pri optimalizácii existujúcej výroby alebo pri zavádzaní nových výrobkov a technológií do výroby, - pravidelne aktualizovať všetky zmeny v technológií, - proaktívne komunikovať s partnermi.

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícii potrebujete? - chemicky zamerané vysokoškolské vzdelanie - zručnosť klasických procesov fermentácie a purifikácie - skúsenosť s prácou na projektoch - znalosť anglického jazyka - min. B2

Znalosti

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie Zameranie štúdia: Chemické, Analytická chémia, Biotechnológie Cudzie jazyky: Anglický jazyk - B2 Požadované znalosti: Znalosť GMP výhodou Prax: Skúsenosť s prácou vo výrobe výhodou

O spoločnosti

Naším klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológií je súčasťou nemeckého koncernu, v rámci ktorého sa špecializuje ako Scale up and launch platforma – zabezpečuje vývoj produktu od laboratória až po zavedenie do výroby. Zamestnanecké výhody, benefity • nadštandardný systém bonusov, • doplnkové dôchodkové sporenie, • príspevok pri narodení dieťaťa, • príspevok pri uzavretí manželstva, • príspevok na kultúrne a športové aktivity, • príspevok na prázdninový tábor pre deti, • príspevok na vitamíny, • príspevok na regeneráciu (masáže, plaváreň a iné), • flexibilný pracovný čas, • priama komunikácia s klientmi, • práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov • vzdelávacie aktivity nad rámec zákona • parkovanie v areáli firmy Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.