CAD Špecialista

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Požiadavky na zamestnanca

Znalosti

• nadštandardný systém bonusov,\n• doplnkové dôchodkové sporenie,\n• príspevok pri narodení dieťaťa,\n• príspevok pri uzavretí manželstva,\n• príspevok na kultúrne a športové aktivity,\n• príspevok na prázdninový tábor pre deti,\n• príspevok na vitamíny,\n• príspevok na regeneráciu (masáže, plaváreň a iné),\n• flexibilný pracovný čas,\n• priama komunikácia s klientmi,\n• práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov\n• vzdelávacie aktivity nad rámec zákona\n• parkovanie v areáli firmy

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológií je súčasťou nemeckého koncernu, v rámci ktorého sa špecializuje ako Scale up and launch platforma – zabezpečuje vývoj produktu od laboratória až po zavedenie do výroby