Release Engineer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• konfigurácia a release management non-production prostredí v rámci rôznych platforiem, komponentov a projektov
• koordinácia a podpora release procesov rôznych tímov a build procesov
• definícia stratégie a postupov zlučovania kódu
• zachovávanie súladu medzi aplikáciami a konfiguračnými dátami, databázami
• zaistenie chodu prostredia - troubleshooting

Požiadavky na zamestnanca

• 3 roky skúseností na rovnakej alebo podobnej pozícii
• skúsenosti s PHP a OOD vo veľkých systémoch, znalosť Unix
• pokročilá znalosť Version Control System (SVN a git)
• plynulá komunikácia v anglickom jazyku, nemecký jazyk výhodou

Znalosti

Znalosti:
PHP - pokročilý
Unix - pokročilý

Požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou

Zameranie štúdia:
IT

Cudzie jazyky:
AJ - mierne pokročilý

Prax:
min. 3 roky

O spoločnosti

Spoločnosť patrí medzi najväčších špecialistov na maloobchod. Poskytuje elektro produkty a služby po celej Európe. Zamestnáva viac ako 31.000 ľudí v 12 krajinách. Pre svojich viac ako 100 miliónov zákazníkov ponúka elektro produkty a služby po celej Európe prostredníctvom kamenných alebo on-line predajní.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.