Senior .NET Developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• programovanie v .NET technológiách
• práca na projektoch pre klientov z finančného, automobilového a neziskového sektora
• vývoj .NET aplikácií s použitím open-source frameworks a agile software development metodológie
• práca na viacerých častiach procesu vývoja v závislosti od projektu a zloženia projektového tímu

Požiadavky na zamestnanca

• prax 5 rokov v .NET a v C# vývoji enterprise viacvrstvových aplikácií
• dobrá znalosť SQL Server a Transact SQL
• znalosť XAML (Silverlight) pomocou MVVP
• dobrá písomná komunikácia v anglickom jazyku
• zodpovednosť

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I./II. stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie

Cudzie jazyky:
AJ - aktívne

Prax:
min. 5 rokov

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa pohybuje v oblasti informačných technológií a venuje sa najmä vývoju softvéru na mieru. Primárnu úlohu zohrávajú webové aplikácie. Venujú sa tvorbe redakčných systémov, web developmentu, credit scoring systémov, CRM a iných. Pracuje sa v tíme, ich veľkosť závisí od projektu a jeho náročnosti. Projekty: prevažne vo finančnej oblasti v bankovom a poisťovacom sektore, charitatívne organizácie a retail. Momentálne sa pracuje približne na 6 väčších projektoch pre zahraničných klientov.

Spoločnosť ponúka:
• práca v dynamickom, medzinárodnom prostredí s využívaním najnovších technológií
• osobnostný rast, práca v tíme senior programátorov
• využívajú sa moderné technológie, agilné metódy - SCRUM
• teambuildingové akcie –plážový volejbal, športový deň
• príjemné, ergonomické pracovné prostredie, open space, voľný výber operačného systému
• technické školenia aj v zahraničí, certifikáty, interné školenia
• možný aj home Office
• technické knihy v angličtine
• občerstvenie v priestoroch firmy – káva čaj, nealko, ovocie

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.