Ofsetový tlačiar

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Náplňou práce na tejto pozícii je:
• zodpovednosť za dodržiavanie technologického postupu pri výrobe, za plnenie výrobných noriem
• spolupráca pri návrhoch na úpravu receptov farieb a ich miešaní
• zabezpečenie priebežnej kontroly kvality pri výrobných procesoch
• starostlivosť o nahlásenie technických porúch strojových zariadení
• vykonávanie spätných hlásení v SAP

Požiadavky na zamestnanca

• skúsenosti s prácou na hárkovom viacfarebnom ofsetovom stroji
• ochota pracovať na smeny

Znalosti

Požadované vzdelanie:
SŠ, VŠ
Zameranie štúdia:
polygrafia
Požadované znalosti:
skúsenosti s ofsetovou tlačou
Prax:
5 rokov
Osobnostné predpoklady:
• zodpovedný prístup k práci
• ochota a chuť pracovať
• flexibilita
• spoľahlivosť

O spoločnosti

Naším klientom je medzinárodná stabilná spoločnosť, ktorá pracuje s najmodernejšími technológiami v oblasti polygrafického priemyslu.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.