Accounting Process Manager

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• analýza procesov a identifikácia možností optimalizácie
• vyhodnotenie a realizácia zlepšovania procesov s cieľom zabezpečiť zníženie nákladov a zvýšenie efektivity a / alebo kvalitu
• vedenie platobného styku spoločnosti
• implementácia a monitorovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)
• implementácia workflow
• optimalizácia organizačných aspektov
• vývoj konceptov ako základ pre realizáciu IT zlepšení
• rozvoj vzdelávacích materiálov a vedenie in-house-školení pre zamestnancov
• pravidelný reporting

Požiadavky na zamestnanca

• praktické skúsenosti s navrhovaním a realizáciou zlepšenia procesov
• technické know-how v oblasti účtovníctva alebo financií
• skúsenosti s vedením tímu
• vedomosti o súčasných metodikách projektového riadenia
• prezentačné zručnosti
• silné komunikačné zručnosti
• výborná angličtina / nemčina
• flexibilita v cestovaní
• skúsenosti so SAP výhodou (moduly SD / FI)
• vynikajúca znalosť MS Office (Power Point, Excel)

Znalosti

Požadované vzdelanie:
min. stredoškolské s maturitou

Zameranie štúdia:
ekonomika

Prax:
min. 3 roky

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - aktívne

O spoločnosti

Staňte sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti, ktorá ponúka zákazníkom pevné linky, širokopásmové pripojenie, mobilné siete aj komplexné ICT riešenia pre firmy. Jej centrum v Bratislave sa zaoberá sa spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb a nákupu pre koncernové a dcérske spoločnosti.

Spoločnosť ponúka:
• start up podporu – zaučenie 2 dňové školenie
• kvalitný vzdelávací program
• flexibilný pracovný čas
• diéty na projekte, ubytovanie v hoteloch
• plne hradené stravné lístky
• teambuilding, možnosť vzdelávania sa v IS SAP
• finančné odmeny

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.