1. Práca je tu stále. Kde ju však hľadať?

Čím viac ľudí si prácu hľadá, o to väčší tlak sa okolo nej vytvára. Voľné pracovné pozície však stále sú a my s nimi pracujeme. Potrebujete len vedieť, ČO hľadať a KDE to hľadať. Skúste si zodpovedať niekoľko otázok.

Ste si istý/á, že viete, čo chcete?

 • Akú prácu si hľadáte? Čo Vás baví?
 • V čom ste naozaj dobrý/á?
 • Chcete pracovať v oblasti, v ktorej máte najviac skúseností, alebo prejsť na prácu, o ktorej už dlho snívate?
 • Môžete si dovoliť pracovať aj mimo svojho bydliska?
 • Ako ste na tom s angličtinou, nemčinou...?

Chcete byť pri hľadaní práce úspešný/á? Tak...

 • Všetci okolo Vás by mali vedieť, že si hľadáte prácu a o akú pozíciu konkrétne máte záujem. Povedzte im aj o svojej motivácii, zatiahnite ich do situácie. Využite Váš networking
 • Registrujte sa na sociálnych sieťach cielených aj necielených na prácu – LinkedIn, Xing, Facebook...
 • Registrujte sa na pracovné portály (napr. aujob.sk, profesia.sk, istp.sk, kariera.sk, Joblife.sk, Informatici.sk, IT.sk, CVpraca.sk,...)
2. Je príprava naozaj základom úspechu?

Ak si prácu naozaj CHCETE nájsť, tak ju nájdete. Na to pamätajte aj pri negatívnych, príp. žiadnych reakciách.

Niekoľko odporúčaní:

 • Ako sa pripravujete na želanú prácu? Choďte na jazykový kurz. Zlepšujte si svoje prezentačné zručnosti. Programujte v jazyku, v ktorom chcete pracovať. Študujte účtovnícke zákony...
 • Pokiaľ prácu teraz nemáte, chodievajte čo najčastejšie medzi ľudí. Zostanete motivovaný/á si prácu hľadať aj napriek negatívnym reakciám.
 • Prečítajte si rôzne pravidlá a tipy, ktoré odporúčajú personalisti.
3. Životopis je Vašou vizitkou. Vie Vás predať?

Váš životopis je Vašou vizitkou, pozvánkou na pohovor, marketingovým priestorom, predstavením sa. Od neho závisí, či budete pozvaný/á na pohovor a dostanete priestor ukázať, že ste najlepší uchádzač.

Je na Vás, pre aký formát životopisu sa rozhodnete, alebo čo všetko si doň napíšete. Ponúkneme Vám pár zásad, pomocou ktorých vytvoríte dobrý životopis:

Ušite Váš životopis na mieru – hovorí o Vašej skutočnej motivácii

 • Prispôsobte Váš životopis každej pracovnej pozícii, o ktorú máte záujem.
 • Upravte ho, ale len do takej miery, aby ste doplnili skúsenosti, ktoré reálne máte a ktoré Vás lepšie priblížia k pozícii. 
 • Porozmýšľajte, ako Vaše skúsenosti a zručnosti zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.
 • Posielajte životopis, ktorý je starý najviac tri mesiace.

Čím v životopise osloviť

 • Upravte si životopis tak, aby bolo na prvý pohľad jasné: kde ste pracovali, ako dlho, aká to bola pozícia.
 • Ak posielate životopis vo formáte PDF, pošlite ho aj v textovom formáte (napríklad word), s ktorým môže personalista jednoduchšie pracovať.
 • Uveďte aj nadstavbové štúdiá, tréningy alebo certifikáty.
 • Pamätajte aj na uvedenie minimálne dvoch kontaktov na referencie - telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Aby Vás životopis aj „dobre vyzeral“

 • Originalitou sa môžete odlíšiť. Existuje však viacero univerzálnych formátov CV (vytvorený cez našu stránku AuJob, Europass, iný pracovný portál - profesia, kariéra, joblife, LinkedIn...).
 • Držte sa pri originalite dvoch zásad: prispôsobte svoje CV spoločnosti (konzervatívna spoločnosť originalitu neocení) a prehľadnosť informácií je dôležitejšia než akákoľvek grafická úprava.
 • Použite jednoduché a prehľadné formátovanie.
 • Zvoľte radšej formálny e-mail (nie e-mail typu fesanda@azet.sk).
 • Skontrolujte pravopis a používajte jasný, formálny jazyk bez slangov.
 • Uvedenie fotografie je viac plusom. Vyvarujte sa však fotografií zo sociálnych sietí, z kúpeľni, na dovolenke, s kamarátovou rukou okolo krku a podobne.

Môžete si napísať aj Váš osobný sumár

 • V krátkych vetách alebo odrážkach napíšte Vaše najdôležitejšie schopnosti a skúsenosti.
 • Zdôraznite tie, ktoré sú dôležité pre pracovnú pozíciu.
 • Umiestnite tento sumár do vrchnej časti Vášho životopisu, hneď pod Vaše osobné a kontaktné informácie. Personalista sa pri otvorení životopisu automaticky zameria na tieto miesta.
 • V sumári rovnako aj v celom CV radšej opíšte kompetencie a vyhnite sa slovám – „som flexibilný“, „mám dobré komunikačné schopnosti“. Tieto slová sú už iba klišé.
4. Pokiaľ na pohovore chcete vystupovať profesionálne, investujte do niekoľkohodinovej prípravy.

Pokiaľ si detailne pozriete pozíciu, na ktorú sa hlásite, viete si ešte pred pohovorom v hlave prejsť relevantné skúsenosti k pozícii. Spomeniete si na konkrétne situácie, kedy ste sa prejavili ako flexibilný/á, tvorivý/á, tímový/á..., vlastnosti, ktoré sa pri pozícii vyžadujú. Tým ukážete, že o pozíciu máte skutočný záujem.

Odpovedzte si:

 • Čo Vás na pozícii najviac motivuje? Prečo práve táto pozícia?
 • Čo viete priniesť spoločnosti, ktorá Vás zamestná?
 • Čo je Vašou silnou a čo slabou stránkou?

Niekoľko ďalších podnetov:

 • Preštudujte si čo najviac informácií o danej pozícii, najmä v prípade, ak ste reagovali na viacero pracovných ponúk. Zapôsobíte ako človek, ktorý berie vážne aj hľadanie práce, nie len prácu samotnú.
 • V rámci prípravy sa venujte aj cudziemu jazyku, ktorý sa na pozíciu vyžaduje. Čítajte, rozprávajte v cudzom jazyku... Na pohovore budete pôsobiť sebavedomejšie.
 • Pripravte si konkrétne situácie, v ktorých sa prejavila Vaša zručnosť/znalosť, potrebná na obsadzovanej pozícii.
 • Zistite presnú adresu a spôsob, ako sa do spoločnosti na pohovor dostanete, ako dlho Vám to potrvá, príp. kde parkovať. Príďte na pohovor cca 15 minút skôr, predídete tým zbytočným časovým stresom.
 • Pripravte si otázky, ktoré Vás na danej pozícii a spoločnosti zaujímajú. Prejavte záujem.
 • Zvoľte oblečenie vhodné na pozíciu. Pokiaľ budúca práca nevyžaduje formálne oblečenie, zvoľte radšej to, v čom sa cítite pohodlne. Ak sa však jedná o pozíciu na vyššej úrovni, zvoľte radšej formálne oblečenie. Je vhodnejšie prísť lepšie než horšie oblečený/á. Prvý dojem stále zohráva rolu.
 • Preštudujte si svoj životopis zaslaný spoločnosti pred pohovorom, aby ste sa vedeli prezentovať podľa napísaných informácií. Dôkladnou prípravou prejavujete záujem o konkrétnu pozíciu.
 • Zoberte si so sebou vytlačený životopis, prípadne aj motivačný list.
5. Ako sa dobre prezentovať na pohovore?

Pokiaľ ste sa na pohovor už dostali, znamená to, že ste zaujali potenciálneho zamestnávateľa viac ako 80% iných uchádzačov. Preto máte vynikajúcu možnosť presvedčiť ho osobne.

Niekoľko tipov, ako si získať potenciálneho zamestnávateľa:

Usmievajte sa

Je náročné sa usmievať, keď máte stres. Úsmev však vytvára dobrú atmosféru, vyvoláva pozitívne emócie, dobrý dojem. To všetko nahráva uchádzačovi. Dokonca, ak sa uchádzač na pohovore usmieva, personalista tak zaručene začne robiť tiež. S úsmevom bude klásť otázky, uvoľní atmosféru, pretože odzrkadľuje uchádzača. Preto odporúčame úsmev, aj keby mal byť na začiatku trochu kŕčovitý.

Pozerajte priamo

Pohľad do očí predpokladá, že hovoríte pravdu. Skúste preto aspoň časť pohovoru pozerať pýtajúcemu sa priamo do očí. Je to ťažké? Pozerajte mu aspoň na koreň nosa, nezaregistruje to.

Pýtajte sa

Zaujímajte sa o pozíciu. Ak o ňu máte naozaj záujem, existuje množstvo informácií, ktoré na pohovore nemusia odznieť. Môže to byť otázka k budúcim kolegom, doterajším úspechom tímu, do ktorého by ste išli... Zodpoviete si otázku – je to pozícia, ktorú naozaj chcem? Zároveň zanecháte dojem, že Vás táto práca zaujíma.

Predávajte sa

Často máme aj veľmi príjemných a kvalitných uchádzačov, ale nevieme z nich vytiahnuť množstvo informácií. Zdajú sa im nepodstatné. Absencia týchto informácií nám však bráni uchádzača zamestnať.

Preto odporúčame – predávajte svoje zručnosti a znalosti. Spojte ich s vyžadovanými skúsenosťami pre obsadzovanú pozíciu. Rozvite odpovede, na pohovore máte jedinečnú možnosť presvedčiť personalistu, že Vy ste ten pravý/á uchádzač/ka.

Pýtajte si spätnú väzbu

Každý pohovor môžete chápať aj ako tréning. Možno Vás ešte čaká pohovor na pracovnú pozíciu, ktorá je pre Vás ideálna a pri ktorej chcete uspieť. Pýtajte si teda spätnú väzbu pri konci každého pohovoru. Môžete tak zistiť, čo by ste mali robiť inak a zároveň tým zvýšite svoje šance ako uchádzač o pracovnú pozíciu.

6. Ako sa na pohovore prezentovať excelentne?

Pri každom pracovnom pohovore myslite na to, že Vaše znalosti a skúsenosti Vás zamestnávajú z 50% - zvyšných 50% je Vaša príprava a prezentácia na pohovore. Ak sa chcete od ostatných kandidátov odlíšiť excelentou prezentáciou na pohovore, riaďte sa nasledovnými radami:


Vo svojich odpovediach reflektujte potreby Vášho potenciálneho zamestnávateľa

Otázka „Čo chcete dosiahnuť vo svojom budúcom zamestnaní?“ láka vymenovať veci, po ktorých túžite: kariérny rast, získanie skúseností, posunutie sa na pozíciu experta... Tieto veci sú samozrejme dôležité, ale Váš zamestnávateľ Vás nezamestná v prvom rade preto, aby Vám umožnil plniť Vaše kariérne ciele. Zamestná Vás preto, aby ste dosahovali ciele spoločnosti. Preto pri svojej odpovedi na túto alebo podobnú otázku odpovedajte tak, aby Vaša odpoveď odrážala potreby zamestnávateľa. Napríklad: „Rád by som významným podielom prispel k úspechom spoločnosti.“


Využite každú odpoveď na pohovore na svoju prezentáciu.

Otázky ako „Aké sú Vaše pozitíva a negatíva?“ pozná každý a je veľká pravdepodobnosť, že tieto otázky na pohovore odznejú. Máte na podobné otázky dopredu pripravené odpovede? Tieto otázky sú skvelou príležitosťou a priestorom pre Vás, ako vyzdvihnúť svoj obraz v očiach zamestnávateľa. Samozrejme, otázky technického charakteru sú dôležitejšie – no v prípade, že sa zamestnávateľ bude rozhodovať medzi dvoma rovnako kompetentnými kandidátmi, dôvtipné a premyslené odpovede na tieto otázky na 100% naklonia misku váh vo Váš prospech.

Aj v prípade otázok, ktoré sa zameriavajú na Vaše negatíva, prípadne na oblasť, ktorú neovládate, môžete odpovedať tak, aby odpoveď vyznela vo Váš prospech – napríklad uznaním toho, že danú oblasť neovládate, ale v prípade, že to bude potrebné, sa ju rád/rada doučíte.


Nepripravujte sa na pohovor niekoľko minút, ale niekoľko hodín.

Nepodceňujte prípravu na žiadny pohovor, aj keď možno máte stretnutí viac, ako ste čakali. Z našej skúsenosti, ako aj z vyjadrení našich klientov, vyplýva, že pripravený kandidát vysoko prevyšuje všetkých ostatných. Dôkladne si naštudujte webstránku spoločnosti, jej projekty a ciele. Pripravte si odpoveď na akúkoľvek otázku, ktorú sa Vás zástupca spoločnosti môže spýtať. Na základe informácií, ktoré máte o spoločnosti, si pripravte otázky o Vašej pracovnej pozícii: o tom, ako môžete prekonať ich očakávania na danej pracovnej pozícii alebo akú má spoločnosť víziu na najbližšie roky.

7. Prácu hľadáte už dlhšie. Čo s tým?

Už ste bez práce dlhšie ako 5 mesiacov? Bez zámeru si takýto čas oddýchnuť? V takom prípade nie je niečo v poriadku.

Skúste si zodpovedať zopár otázok:

 • Máte pocit, že je málo pozícií? Sledujete pracovné portály aktívne a denne? Pýtate sa na prácu okolo seba?
 • Máte nastaveného klienta na vyhľadávanie pracovných ponúk podľa kritérií?
 • Na Váš životopis Vám spoločnosti neodpovedajú, máte dobre formulovaný životopis? Prečítal si ho aj niekto z Vašich známych, prípadne niekto z odborníkov?
 • Zasielate životopis na vybrané pracovné ponuky, ktorých požadované podmienky spĺňate?
 • Nebolo by zaujímavé začať aj s nižšou pozíciou, aby ste získali potrebné skúsenosti?
 • Spoločnosti Vás pozývajú na pohovory? Zatiaľ Vám ale nedali žiadnu ponuku? Pravdepodobne to zlyháva na nedostatočnej prezentácii. Skúste pozrieť na naše tipy k pohovoru.
 • Pripravujete sa dostatočne na pohovor?

Pokiaľ máte pocit, že všetko robíte správne, skúste sa vyhnúť chybám, ktoré uchádzači často robia. Ak ich robíte veľa, môžu byť dôvodom doterajšieho neúspechu.

8. Chyby robí každý. Pre niektoré však môžete prísť o pracovné príležitosti.

O pracovnú možnosť prídete vtedy, keď urobíte chýb veľa. Nižšie uvádzame tie najčastejšie, ktorých sa uchádzači dopúšťajú. Skúste sa však najskôr sústrediť na to, čo máte robiť (tipy vyššie), až potom sa pozrite na to, čomu sa vyhnúť.

Najčastejšie chyby, ktoré robia uchádzači pri pohovore:

 • nepozrú si popis pracovnej  pozície
 • nepripravia si otázky (nezískajú informácie, ktoré ich môžu motivovať, resp. pripraviť na ďalšie kolá)
 • nepozrú si profil spoločnosti; nevedia, do akej spoločnosti idú na stretnutie; nevedia, s kým sa majú stretnúť
 • neskorý príchod na pohovor, meškajú bez toho, aby sa vopred ospravedlnili
 • chyby v CV – pozmenené dátumy, roky, neovládajú vlastné CV, nevedia si ho obhájiť
 • podanie ruky – ako „mŕtva ryba“
 • nevhodné  oblečenie (ženy krátke sukne, muži rifle)
 • príliš silný parfum, silné líčenie
 • pri pohovore žujú žuvačku
 • majú silný stres (absencia prípravy alebo skúseností) a nevedia sa prezentovať
 • sú až príliš sebavedomí a „bojujú“ s personalistom
 • nevhodne sa vyjadrujú o bývalých zamestnávateľoch
 • nevedia vysvetliť dôvody odchodov
 • neochotne odpovedajú
 • zachádzajú do súkromných vecí
 • odpovedajú naučené frázy, pričom to nevedia zdôvodniť (som flexibilný, komunikatívny, zodpovedný – ale nevedia uviesť konkrétny príklad)
 • nevedia povedať, aký chcú plat (mali by si vopred zistiť, ako sú približne ohodnotené podobné pozície, a tiež si stanoviť svoju „hranicu prežitia“)
 • neudržiavajú očný kontakt (pozeranie do všetkých možných rohov, prípadne na časti tela personalistu)
 • na nič sa nepýtajú
 • dávajú najavo frustráciu z hľadania práce, sklamanie z neúspechov z predchádzajúcich pohovorov

Tipy - Poradíme Vám, ako najlepšie uspieť

Pripravený kandidát vysoko prevyšuje všetkých ostatných.
1. Práca je tu stále. Kde ju však hľadať?

Čím viac ľudí si prácu hľadá, o to väčší tlak sa okolo nej vytvára. Voľné pracovné pozície však stále sú a my s nimi pracujeme. Potrebujete len vedieť, ČO hľadať a KDE to hľadať. Skúste si zodpovedať niekoľko otázok.

Ste si istý/á, že viete, čo chcete?

 • Akú prácu si hľadáte? Čo Vás baví?
 • V čom ste naozaj dobrý/á?
 • Chcete pracovať v oblasti, v ktorej máte najviac skúseností, alebo prejsť na prácu, o ktorej už dlho snívate?
 • Môžete si dovoliť pracovať aj mimo svojho bydliska?
 • Ako ste na tom s angličtinou, nemčinou...?

Chcete byť pri hľadaní práce úspešný/á? Tak...

 • Všetci okolo Vás by mali vedieť, že si hľadáte prácu a o akú pozíciu konkrétne máte záujem. Povedzte im aj o svojej motivácii, zatiahnite ich do situácie. Využite Váš networking
 • Registrujte sa na sociálnych sieťach cielených aj necielených na prácu – LinkedIn, Xing, Facebook...
 • Registrujte sa na pracovné portály (napr. aujob.sk, profesia.sk, istp.sk, kariera.sk, Joblife.sk, Informatici.sk, IT.sk, CVpraca.sk,...)
2. Je príprava naozaj základom úspechu?

Ak si prácu naozaj CHCETE nájsť, tak ju nájdete. Na to pamätajte aj pri negatívnych, príp. žiadnych reakciách.

Niekoľko odporúčaní:

 • Ako sa pripravujete na želanú prácu? Choďte na jazykový kurz. Zlepšujte si svoje prezentačné zručnosti. Programujte v jazyku, v ktorom chcete pracovať. Študujte účtovnícke zákony...
 • Pokiaľ prácu teraz nemáte, chodievajte čo najčastejšie medzi ľudí. Zostanete motivovaný/á si prácu hľadať aj napriek negatívnym reakciám.
 • Prečítajte si rôzne pravidlá a tipy, ktoré odporúčajú personalisti.
3. Životopis je Vašou vizitkou. Vie Vás predať?

Váš životopis je Vašou vizitkou, pozvánkou na pohovor, marketingovým priestorom, predstavením sa. Od neho závisí, či budete pozvaný/á na pohovor a dostanete priestor ukázať, že ste najlepší uchádzač.

Je na Vás, pre aký formát životopisu sa rozhodnete, alebo čo všetko si doň napíšete. Ponúkneme Vám pár zásad, pomocou ktorých vytvoríte dobrý životopis:

Ušite Váš životopis na mieru – hovorí o Vašej skutočnej motivácii

 • Prispôsobte Váš životopis každej pracovnej pozícii, o ktorú máte záujem.
 • Upravte ho, ale len do takej miery, aby ste doplnili skúsenosti, ktoré reálne máte a ktoré Vás lepšie priblížia k pozícii. 
 • Porozmýšľajte, ako Vaše skúsenosti a zručnosti zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.
 • Posielajte životopis, ktorý je starý najviac tri mesiace.

Čím v životopise osloviť

 • Upravte si životopis tak, aby bolo na prvý pohľad jasné: kde ste pracovali, ako dlho, aká to bola pozícia.
 • Ak posielate životopis vo formáte PDF, pošlite ho aj v textovom formáte (napríklad word), s ktorým môže personalista jednoduchšie pracovať.
 • Uveďte aj nadstavbové štúdiá, tréningy alebo certifikáty.
 • Pamätajte aj na uvedenie minimálne dvoch kontaktov na referencie - telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Aby Vás životopis aj „dobre vyzeral“

 • Originalitou sa môžete odlíšiť. Existuje však viacero univerzálnych formátov CV (vytvorený cez našu stránku AuJob, Europass, iný pracovný portál - profesia, kariéra, joblife, LinkedIn...).
 • Držte sa pri originalite dvoch zásad: prispôsobte svoje CV spoločnosti (konzervatívna spoločnosť originalitu neocení) a prehľadnosť informácií je dôležitejšia než akákoľvek grafická úprava.
 • Použite jednoduché a prehľadné formátovanie.
 • Zvoľte radšej formálny e-mail (nie e-mail typu fesanda@azet.sk).
 • Skontrolujte pravopis a používajte jasný, formálny jazyk bez slangov.
 • Uvedenie fotografie je viac plusom. Vyvarujte sa však fotografií zo sociálnych sietí, z kúpeľni, na dovolenke, s kamarátovou rukou okolo krku a podobne.

Môžete si napísať aj Váš osobný sumár

 • V krátkych vetách alebo odrážkach napíšte Vaše najdôležitejšie schopnosti a skúsenosti.
 • Zdôraznite tie, ktoré sú dôležité pre pracovnú pozíciu.
 • Umiestnite tento sumár do vrchnej časti Vášho životopisu, hneď pod Vaše osobné a kontaktné informácie. Personalista sa pri otvorení životopisu automaticky zameria na tieto miesta.
 • V sumári rovnako aj v celom CV radšej opíšte kompetencie a vyhnite sa slovám – „som flexibilný“, „mám dobré komunikačné schopnosti“. Tieto slová sú už iba klišé.
4. Pokiaľ na pohovore chcete vystupovať profesionálne, investujte do niekoľkohodinovej prípravy.

Pokiaľ si detailne pozriete pozíciu, na ktorú sa hlásite, viete si ešte pred pohovorom v hlave prejsť relevantné skúsenosti k pozícii. Spomeniete si na konkrétne situácie, kedy ste sa prejavili ako flexibilný/á, tvorivý/á, tímový/á..., vlastnosti, ktoré sa pri pozícii vyžadujú. Tým ukážete, že o pozíciu máte skutočný záujem.

Odpovedzte si:

 • Čo Vás na pozícii najviac motivuje? Prečo práve táto pozícia?
 • Čo viete priniesť spoločnosti, ktorá Vás zamestná?
 • Čo je Vašou silnou a čo slabou stránkou?

Niekoľko ďalších podnetov:

 • Preštudujte si čo najviac informácií o danej pozícii, najmä v prípade, ak ste reagovali na viacero pracovných ponúk. Zapôsobíte ako človek, ktorý berie vážne aj hľadanie práce, nie len prácu samotnú.
 • V rámci prípravy sa venujte aj cudziemu jazyku, ktorý sa na pozíciu vyžaduje. Čítajte, rozprávajte v cudzom jazyku... Na pohovore budete pôsobiť sebavedomejšie.
 • Pripravte si konkrétne situácie, v ktorých sa prejavila Vaša zručnosť/znalosť, potrebná na obsadzovanej pozícii.
 • Zistite presnú adresu a spôsob, ako sa do spoločnosti na pohovor dostanete, ako dlho Vám to potrvá, príp. kde parkovať. Príďte na pohovor cca 15 minút skôr, predídete tým zbytočným časovým stresom.
 • Pripravte si otázky, ktoré Vás na danej pozícii a spoločnosti zaujímajú. Prejavte záujem.
 • Zvoľte oblečenie vhodné na pozíciu. Pokiaľ budúca práca nevyžaduje formálne oblečenie, zvoľte radšej to, v čom sa cítite pohodlne. Ak sa však jedná o pozíciu na vyššej úrovni, zvoľte radšej formálne oblečenie. Je vhodnejšie prísť lepšie než horšie oblečený/á. Prvý dojem stále zohráva rolu.
 • Preštudujte si svoj životopis zaslaný spoločnosti pred pohovorom, aby ste sa vedeli prezentovať podľa napísaných informácií. Dôkladnou prípravou prejavujete záujem o konkrétnu pozíciu.
 • Zoberte si so sebou vytlačený životopis, prípadne aj motivačný list.
5. Ako sa dobre prezentovať na pohovore?

Pokiaľ ste sa na pohovor už dostali, znamená to, že ste zaujali potenciálneho zamestnávateľa viac ako 80% iných uchádzačov. Preto máte vynikajúcu možnosť presvedčiť ho osobne.

Niekoľko tipov, ako si získať potenciálneho zamestnávateľa:

Usmievajte sa

Je náročné sa usmievať, keď máte stres. Úsmev však vytvára dobrú atmosféru, vyvoláva pozitívne emócie, dobrý dojem. To všetko nahráva uchádzačovi. Dokonca, ak sa uchádzač na pohovore usmieva, personalista tak zaručene začne robiť tiež. S úsmevom bude klásť otázky, uvoľní atmosféru, pretože odzrkadľuje uchádzača. Preto odporúčame úsmev, aj keby mal byť na začiatku trochu kŕčovitý.

Pozerajte priamo

Pohľad do očí predpokladá, že hovoríte pravdu. Skúste preto aspoň časť pohovoru pozerať pýtajúcemu sa priamo do očí. Je to ťažké? Pozerajte mu aspoň na koreň nosa, nezaregistruje to.

Pýtajte sa

Zaujímajte sa o pozíciu. Ak o ňu máte naozaj záujem, existuje množstvo informácií, ktoré na pohovore nemusia odznieť. Môže to byť otázka k budúcim kolegom, doterajším úspechom tímu, do ktorého by ste išli... Zodpoviete si otázku – je to pozícia, ktorú naozaj chcem? Zároveň zanecháte dojem, že Vás táto práca zaujíma.

Predávajte sa

Často máme aj veľmi príjemných a kvalitných uchádzačov, ale nevieme z nich vytiahnuť množstvo informácií. Zdajú sa im nepodstatné. Absencia týchto informácií nám však bráni uchádzača zamestnať.

Preto odporúčame – predávajte svoje zručnosti a znalosti. Spojte ich s vyžadovanými skúsenosťami pre obsadzovanú pozíciu. Rozvite odpovede, na pohovore máte jedinečnú možnosť presvedčiť personalistu, že Vy ste ten pravý/á uchádzač/ka.

Pýtajte si spätnú väzbu

Každý pohovor môžete chápať aj ako tréning. Možno Vás ešte čaká pohovor na pracovnú pozíciu, ktorá je pre Vás ideálna a pri ktorej chcete uspieť. Pýtajte si teda spätnú väzbu pri konci každého pohovoru. Môžete tak zistiť, čo by ste mali robiť inak a zároveň tým zvýšite svoje šance ako uchádzač o pracovnú pozíciu.

6. Ako sa na pohovore prezentovať excelentne?

Pri každom pracovnom pohovore myslite na to, že Vaše znalosti a skúsenosti Vás zamestnávajú z 50% - zvyšných 50% je Vaša príprava a prezentácia na pohovore. Ak sa chcete od ostatných kandidátov odlíšiť excelentou prezentáciou na pohovore, riaďte sa nasledovnými radami:


Vo svojich odpovediach reflektujte potreby Vášho potenciálneho zamestnávateľa

Otázka „Čo chcete dosiahnuť vo svojom budúcom zamestnaní?“ láka vymenovať veci, po ktorých túžite: kariérny rast, získanie skúseností, posunutie sa na pozíciu experta... Tieto veci sú samozrejme dôležité, ale Váš zamestnávateľ Vás nezamestná v prvom rade preto, aby Vám umožnil plniť Vaše kariérne ciele. Zamestná Vás preto, aby ste dosahovali ciele spoločnosti. Preto pri svojej odpovedi na túto alebo podobnú otázku odpovedajte tak, aby Vaša odpoveď odrážala potreby zamestnávateľa. Napríklad: „Rád by som významným podielom prispel k úspechom spoločnosti.“


Využite každú odpoveď na pohovore na svoju prezentáciu.

Otázky ako „Aké sú Vaše pozitíva a negatíva?“ pozná každý a je veľká pravdepodobnosť, že tieto otázky na pohovore odznejú. Máte na podobné otázky dopredu pripravené odpovede? Tieto otázky sú skvelou príležitosťou a priestorom pre Vás, ako vyzdvihnúť svoj obraz v očiach zamestnávateľa. Samozrejme, otázky technického charakteru sú dôležitejšie – no v prípade, že sa zamestnávateľ bude rozhodovať medzi dvoma rovnako kompetentnými kandidátmi, dôvtipné a premyslené odpovede na tieto otázky na 100% naklonia misku váh vo Váš prospech.

Aj v prípade otázok, ktoré sa zameriavajú na Vaše negatíva, prípadne na oblasť, ktorú neovládate, môžete odpovedať tak, aby odpoveď vyznela vo Váš prospech – napríklad uznaním toho, že danú oblasť neovládate, ale v prípade, že to bude potrebné, sa ju rád/rada doučíte.


Nepripravujte sa na pohovor niekoľko minút, ale niekoľko hodín.

Nepodceňujte prípravu na žiadny pohovor, aj keď možno máte stretnutí viac, ako ste čakali. Z našej skúsenosti, ako aj z vyjadrení našich klientov, vyplýva, že pripravený kandidát vysoko prevyšuje všetkých ostatných. Dôkladne si naštudujte webstránku spoločnosti, jej projekty a ciele. Pripravte si odpoveď na akúkoľvek otázku, ktorú sa Vás zástupca spoločnosti môže spýtať. Na základe informácií, ktoré máte o spoločnosti, si pripravte otázky o Vašej pracovnej pozícii: o tom, ako môžete prekonať ich očakávania na danej pracovnej pozícii alebo akú má spoločnosť víziu na najbližšie roky.

7. Prácu hľadáte už dlhšie. Čo s tým?

Už ste bez práce dlhšie ako 5 mesiacov? Bez zámeru si takýto čas oddýchnuť? V takom prípade nie je niečo v poriadku.

Skúste si zodpovedať zopár otázok:

 • Máte pocit, že je málo pozícií? Sledujete pracovné portály aktívne a denne? Pýtate sa na prácu okolo seba?
 • Máte nastaveného klienta na vyhľadávanie pracovných ponúk podľa kritérií?
 • Na Váš životopis Vám spoločnosti neodpovedajú, máte dobre formulovaný životopis? Prečítal si ho aj niekto z Vašich známych, prípadne niekto z odborníkov?
 • Zasielate životopis na vybrané pracovné ponuky, ktorých požadované podmienky spĺňate?
 • Nebolo by zaujímavé začať aj s nižšou pozíciou, aby ste získali potrebné skúsenosti?
 • Spoločnosti Vás pozývajú na pohovory? Zatiaľ Vám ale nedali žiadnu ponuku? Pravdepodobne to zlyháva na nedostatočnej prezentácii. Skúste pozrieť na naše tipy k pohovoru.
 • Pripravujete sa dostatočne na pohovor?

Pokiaľ máte pocit, že všetko robíte správne, skúste sa vyhnúť chybám, ktoré uchádzači často robia. Ak ich robíte veľa, môžu byť dôvodom doterajšieho neúspechu.

8. Chyby robí každý. Pre niektoré však môžete prísť o pracovné príležitosti.

O pracovnú možnosť prídete vtedy, keď urobíte chýb veľa. Nižšie uvádzame tie najčastejšie, ktorých sa uchádzači dopúšťajú. Skúste sa však najskôr sústrediť na to, čo máte robiť (tipy vyššie), až potom sa pozrite na to, čomu sa vyhnúť.

Najčastejšie chyby, ktoré robia uchádzači pri pohovore:

 • nepozrú si popis pracovnej  pozície
 • nepripravia si otázky (nezískajú informácie, ktoré ich môžu motivovať, resp. pripraviť na ďalšie kolá)
 • nepozrú si profil spoločnosti; nevedia, do akej spoločnosti idú na stretnutie; nevedia, s kým sa majú stretnúť
 • neskorý príchod na pohovor, meškajú bez toho, aby sa vopred ospravedlnili
 • chyby v CV – pozmenené dátumy, roky, neovládajú vlastné CV, nevedia si ho obhájiť
 • podanie ruky – ako „mŕtva ryba“
 • nevhodné  oblečenie (ženy krátke sukne, muži rifle)
 • príliš silný parfum, silné líčenie
 • pri pohovore žujú žuvačku
 • majú silný stres (absencia prípravy alebo skúseností) a nevedia sa prezentovať
 • sú až príliš sebavedomí a „bojujú“ s personalistom
 • nevhodne sa vyjadrujú o bývalých zamestnávateľoch
 • nevedia vysvetliť dôvody odchodov
 • neochotne odpovedajú
 • zachádzajú do súkromných vecí
 • odpovedajú naučené frázy, pričom to nevedia zdôvodniť (som flexibilný, komunikatívny, zodpovedný – ale nevedia uviesť konkrétny príklad)
 • nevedia povedať, aký chcú plat (mali by si vopred zistiť, ako sú približne ohodnotené podobné pozície, a tiež si stanoviť svoju „hranicu prežitia“)
 • neudržiavajú očný kontakt (pozeranie do všetkých možných rohov, prípadne na časti tela personalistu)
 • na nič sa nepýtajú
 • dávajú najavo frustráciu z hľadania práce, sklamanie z neúspechov z predchádzajúcich pohovorov

Vyskúšajte si naše tipy v praxi!

Pošlite CV