služby pre kandidátov

Ako byť úspešný na trhu práce?

Konzultácia

Konzultácie pomáhajú kandidátom zlepšiť ich prezentačné zručnosti a zvýšiť šance na úspešné absolvovanie pohovorov. Konzultácie s kandidátmi osobne vedie naša konzultantka Gabriela Ulbriková, ktorá je zároveň majiteľkou našej spoločnosti a má viac ako 20 rokov praxe v oblasti náboru zamestnancov.

Osobnostné testy

Spravíme vám osobnostný test, ktorý pomôže vám aj vášmu zamestnávatelovi lepšie pochopiť, v čom ste najlepší.

KONZULTáCIE S UCHÁDZAČMI

Buďte pripravený na novú príležitosť

Konzultácie pomáhajú kandidátom zlepšiť ich prezentačné zručnosti a zvýšiť šance na úspešné absolvovanie pohovorov. Pomôžeme aj s úpravou životopisov a optimalizáciou LinkedIn profilov, čo pomáha kandidátom lepšie sa zviditeľniť a zaujať potenciálnych zamestnávateľov na tejto profesijnej sieti. Celkovo tieto služby zvyšujú konkurencieschopnosť uchádzačov na trhu práce a zlepšujú ich šance na získanie želaného pracovného miesta.

S nami nájdete viac pracovných možností, zlepšíte si prezentačné zručnosti, získate informácie o zamestnávateľovi a maximalizujete šance získať prácu.

Cena konzultácií pre uchádzačov je 120 EUR s DPH / hodina

Osobnostné testy

Facet5

Jeden z najmodernejších a najpokrokovejších nástrojov na meranie osobnosti. Je používaný vo firemnom prostredí po celom svete. Facet5 využíva silu osobnosti, podporuje spoločnosti k využívaniu plného potenciálu ľudských schopností.

DISC test

Osobnostný test, ktorý prostredníctvom farieb odzrkadlí motiváciu kandidáta. Na základe DISC testu odhalíme, či je kandidát introvert alebo extrovert a či jeho motivácia v zamestnaní je na základe orientácie na ciele alebo na ľudí v organizácii. Dá nám informáciu aj o vrodenej motivácii, ale aj to, ako sa človek časom mení. Odhalí nám blížiace sa vyhorenie alebo nevyzretú osobnosť.

OSOBNOSTNÉ TESTY

Facet5

  1. Lepšie porozumenie sebe samému: Facet5 vám môže pomôcť lepšie pochopiť vaše osobnostné rysy, prednosti, slabiny a motivačné faktory. Toto porozumenie je kľúčové pre osobný rozvoj a sebaúctu.

  1. Zlepšenie kariérneho plánovania:Pochopenie vašich silných stránok a oblastí na zlepšenie môže byť veľmi užitočné pri výbere správnej kariérnej cesty. Dotazník môže odhaliť, ktoré profesie by vám mohli najviac vyhovovať na základe vašej osobnosti.

  1. Zvýšenie pracovnej výkonnosti:Keď poznáte svoje osobnostné rysy, môžete lepšie pracovať na svojich slabých stránkach a využívať svoje silné stránky na zvýšenie vašej celkovej pracovnej efektivity a spokojnosti.

  1. Vylepšenie medziľudských vzťahov:Vedomosti o vlastnej osobnosti môžu pomôcť v komunikácii a vzťahoch s ostatnými, či už v osobnom alebo profesionálnom živote. Môžete lepšie chápať a rešpektovať rozdielne pohľady a prístupy iných ľudí.

  1. Zvýšenie sebavedomia:Vedieť, kto ste a aké máte schopnosti, môže výrazne zvýšiť vaše sebavedomie. Toto je dôležité nielen v profesionálnom, ale aj v osobnom živote.

  1. Rozvoj kompetencií:Facet5 môže identifikovať špecifické oblasti, kde by ste mohli potrebovať ďalší rozvoj alebo školenie. To vám umožní sústrediť sa na zdokonaľovanie konkrétnych zručností, ktoré môžu byť užitočné v vašej kariére.

  1. Objektívne hodnotenie:Na rozdiel od subjektívneho sebahodnotenia, ktoré môže byť často zaujaté, Facet5 poskytuje objektívne a vedecky podložené hodnotenie vašej osobnosti.

Využitie osobnostného a kariérneho dotazníka Facet5 môže byť mimoriadne prospešné nielen pre vaše profesionálne rozhodnutia, ale aj pre osobný rozvoj a sebapoznanie.

Voľné pozície

Vyhľadávanie práce

Názov Firmy

Full-time

Senior IT Consultant

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Suspendisse consequat tempor turpis.

Názov Firmy

Part-time

Mobile App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Suspendisse consequat tempor turpis.

Názov Firmy

Full-time

Sales Manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Suspendisse consequat tempor turpis.

Názov Firmy

Remote

Mobile App Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Suspendisse consequat tempor turpis.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Vyplňte krátky formulár a čoskoro sa vám ozveme. Ak preferujete nám zavolať, môžete tak spraviť na tel. č.:

+421 902 933 116