Zaslať životopis

Finančný kontrolór s maďarským jazykom

NEAKTUÁLNE Dobre aplikovaný controlling a reporting prináša efektívnosť a poskytuje to najdôležitejšie pre rozhodovanie – prehľadné a aktuálne informácie. Myslíte si, že to zvládnete?