Zaslať životopis

Špecialista na obnovenie procesov (Process Recovery Specialist)

NEAKTUÁLNA PONUKA Každá spoločnosť je vystavená riziku škody na majetku v dôsledku nečakaných situácii, akými môžu byť napríklad živelné pohromy. Dôležité je byť na to pripravený!Úspešná medzinárodná spoločnosť hľadá špecialistu na obnovovanie procesov!