Zaslať životopis

Vedúci environmentálneho oddelenia

NEAKTUÁLNA PONUKA. Staňte sa súčasťou medzinárodnej výrobnej spoločnosti a veďte kultúru spoločnosti k „proaktívnej“ a „generatívnej“ organizácii.