Ako viesť výberový proces vo Vašej spoločnosti?

Obyčajný rozhovor s novým človekom nestačí a neodkryje potenciál kandidáta. Naše tipy Vám môžu pomôcť pripraviť sa na pohovor dôslednejšie.
1. Výberový proces z pohľadu manažéra
Pohovor môže byť úplne nová skúsenosť pre manažéra spoločnosti. Prezentácia spoločnosti, s ktorou má skúsenosti pred obchodnými partnermi, často nemusí byť vhodná pre potenciálnych uchádzačov do spoločnosti. Chce si vybrať vhodného človeka do svojho fungujúceho tímu, ale je to tak citlivá záležitosť, pri ktorej mnohokrát dlhodobo váha, či je uchádzač vhodný alebo nie. Zrazu môžu prísť nové situácie, ktoré poukazujú na to, že obyčajný rozhovor s novým človekom nestačí a neodkryje potenciál kandidáta.

Tieto tipy slúžia na to, aby poskytli návod – alebo aspoň inšpirujúcu ukážku – na profesionálne a motivujúce vedenie pohovoru. Máte ale pocit, že oblasť IT je iná, že ľudia majú iné špecifiká, vlastnosti a potreby ako ľudia z iných oblasti? Možno áno, ale vy máte tiež svoje kritériá a chcete k sebe tých najlepších!

2. Základné zásady vedenia pohovoru
Tak ako Vy očakávate, že k Vám príde motivovaný a informovaný kandidát, rovnako vystupujte aj VY – majte prečítaný jeho životopis aspoň raz ešte pred stretnutím a pripravte si preňho otázky. Ešte predtým, než sa s ním stretnete, si odpovedajte na dve otázky: Prečo ho chcem zamestnať? Prečo ho nechcem zamestnať? Pokiaľ počas pohovoru odpovede kandidáta dostatočne zodpovedajú Vašim dôvodom, zrejme je to vhodný kandidát, ak nie, niečo nie je v poriadku. Musíte však dostať odpoveď na všetky body, ktoré ste si napísali.

Vystupujte asertívne, ale príjemne, aby mal kandidát pocit, že sa rozpráva so šéfom, ktorý má autoritu, rešpekt, ale je otvorený vzájomnej komunikácii. Kandidát Vás vníma ako priameho nadriadeného a Vy ste preňho obraz celej firmy. (Ak ste nekompromisný, útočný, vníma tak celú firmu; ak ste otvorený ku konštruktívnemu riešeniu problematiky, vníma rovnako pozitívne celú spoločnosť)

Hovorte jasne, vecne, otvorene, a ak bude vo Vašom hlase cítiť hrdosť, kandidát bude vnímať Vašu spoločnosť ako úspešnú.

Chváľte Vašu spoločnosť, tím, projekty, úspechy, výsledky, nielen v prezentácii o spoločnosti, ale počas celej komunikácie. Môže to vyzerať takto: Vidím, že ste pracovali na webovej aplikácii pre XY banku, my sme minulý rok vyvinuli komplexné riešenie pre celý bankový systém a vyhrali sme prvú cenu za najlepšie riešenie. Kandidát by sa mal v priebehu rozhovoru do Vašej spoločnosti zamilovať a chcieť sa stať súčasťou úspešného tímu.

Nenechajte to iba na tom, že si prejdete kandidátovo CV a on Vám povie kde pracoval, často sa najlepší kandidáti nevedia predať. V oblasti IT je to pomerne bežná situácia, keď má kandidát pocit, že načo by sa chválil, veď keď chcú, tak si ma vyskúšajú. Vždy majte prichystaný minimálne ústny technický test.

3. Jednotlivé fázy pohovoru
1. Uvítanie, poďakovanie a vysvetlenie priebehu pohovoru
Príklad: Dobrý deň, pán Kováč, ďakujem Vám veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie na pohovor na pozíciu JAVA developer pre projekt webového vývoja. Teší nás Váš záujem. Budem rád ak sa mi na začiatok predstavíte a poviete mi všetko, čo by mohlo byť zaujímavé v súvislosti s Vašimi skúsenosťami a našou pracovnou pozíciou. Ďalej by ma zaujímalo, čím by ste vedeli byť pre nás prínosom a nakoniec, ako by ste si vy predstavovali našu spoluprácu.

Vysvetlenie: Prvý dojem je prvý dojem, práve ste si ho vymenili navzájom, a tým, že ste na kandidáta pripravený, ho viete vnímať komplexnejšie a vystupovať ako ,,šéf situácie“, nielen ako manažér spoločnosti. Poďakovanie je príjemné a vytvára sympatie u kandidáta - nie všetci to robia, čo dáva kandidátom pocit čísla a neosobnosti. Vy však hovoríte že pristupujete k svojim zamestnancom individuálne a s rešpektom, a to uvítate aj u kandidáta. Poviete mu, na akú pozíciu je pozvaný – ide o to, aby mal kandidát pocit, že presne viete, kto je, prečo tu je, a že Vy ako ,,šéf“ ste si naňho spravili čas. Vysvetlenie priebehu pohovoru iba utvrdzuje Vašu pozíciu ,,šéfa situácie“ a moderátora výberového procesu.

2. Priestor pre kandidáta
Možno ste si v prvom bode všimli, že ste kandidátovi dali tri otázky, veľké a otvorené. Nie náhodou – budete sledovať, či si ich kandidát zapamätal a drží sa konceptu, či pochopil Vašu úlohu a odpovedal Vám systematicky a vecne na Vaše otázky. Pred pohovorom majte prichystaný dotazník s otázkami, ktoré chcete kandidátovi položiť. Môže to slúžiť pre Vás na porovnanie a vrátenie sa k niektorým kandidátom v prípade náročnejšieho výberového procesu. Napríklad v pondelok ste mali na pohovore troch kandidátov s pocitom, že neboli príliš dobrí, a ďalšie dni to bolo len horšie a horšie. Bez poznámok by ste sa nevedeli vrátiť k prvým uchádzačom a určiť, či ich (ne)pozvať do prípadného 2. kola. Jednotlivé vety môžete bodovať od 1 do 10 a nakoniec si spraviť priemer. Napríklad otázka: "Aká bola Vaša téma diplomovej práce?" Kandidát: "GIS aplikácia, ktorá vyhľadala najbližšie bankomaty, bolo to na Androide, využil som Javu, ale taká mala appka, robil som na nej asi týždeň a dostal som D, lebo som nemal veľa času." Manažér si poznamená číslo 5 vzhľadom na prístup kandidáta, alebo 8 vzhľadom na ukážku aplikácie, ktorú vie kandidát následne predviesť.

3. Otázky, ktoré manažérom odhalia profil kandidáta
Každá pozícia má svoje špecifické otázky. Podľa Vami vytvoreného formulára sa spýtajte na všetko, čo potrebujete o kandidátovi vedieť. Ak si chcete ušetriť čas, časť z otázok dajte kandidátovi vyplniť vopred. Nie však viac ako 5 otázok, ostatné sa pýtajte Vy, spontánna odpoveď odhaľuje aj emócie kandidáta, prekvapenosť, jeho bežné reakcie, charakter. Bežné otázky, pre vytvorenie formulára:
• Prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o túto pracovnú pozíciu? (Priamo na začiatku vidíme motiváciu, záujem a informácie, ktoré si naštudoval, neskôr sa k tejto otázke opäť vraciame a vieme ju porovnať)
• Čo konkrétne Vás na nej zaujalo? (Kandidát už nemôže odpovedať pripravanými frázami)
• Bez ohľadu na túto pracovnú pozíciu, čo by ste najradšej robili? (Pri tejto otázke, si potvrdíme, či kandidát bude z dlhodobého hľadiska zapadať do konceptu, alebo sa nepríjemne prekvapíme, ukáže sa aj rozhodnosť)
• S akými technológiami by ste chceli pracovať? A okrem týchto? (Odpoveď môže milo prekvapiť a odkryje aj kandidátovu rozhľadenosť, alebo naopak)
• Poznáte našu spoločnosť? Čo ste o nás počuli? (Motivácia a pripravenosť)
• Čo by ste najradšej vyvíjali? Aké aplikácie?
• Aké miesto práce Vám najlepšie vyhovuje? (Ak je mimo mesta spoločnosti, treba na otázku tlačiť a dopredu si zistiť vzdialenosť od jeho bydliska, takisto môže nasledovať otázka, či by sa kandidát bol ochotný presťahovať)
• Ste ochotný cestovať za prácou? Koľko? Ste ochotný cestovať na služobné cesty? Koľko dní z týždňa, alebo koľko týždňov si viete predstaviť byť maximálne na projekte?
• Viete ako funguje projekt? Ste ochotný nadčasovať? Zobrať si prácu domov? Pracovať cez víkend? (Sledujeme: ochota a flexibilita)
• Akou metodikou vývoja ste doteraz pracovali? Pracovali ste v tíme? (Otvorenejšia otázka, ktorá bude otvárať daľšie – akú úlohu v tíme ste zohrávali Vy? A podobne)
• Aký typ nadriadeného Vám vyhovuje? Akého nadriadeného by ste nedokázali akceptovať? Prečo? (Ak povie niečo nepekné, treba ísť do hĺbky. Prečo ste to nevedeli akceptovať? Komunikovali ste to s ním? A čo Vám na to povedal?)
• Pracovali ste samostatne, či v tíme? Nastali v minulosti v tíme, v ktorom ste pracovali, nejaké nezhody s kolegami? (To isté ako predchádzajúca otázka, len v inom vzťahu)
• Aké mimopracovné aktivity ste vykonávali v rámci kolektívu. (Potvrdíte si predchádzajúce otázky a povie Vám aj o svojej aktivite hľadania si cesty k dobrým vzťahom)
• V prípade, že by sme poznali niekoho z Vášho predchádzajúceho tímu, ako by Vás zrejme dotyčný opísal ako kolegu?
• Viete mi dať teraz kontakt na referencie - Vášho priameho nadriadeného? (Sledujte reakciu: ak by sa obával zlých referencií, začne zahovárať; pokiaľ navrhne, že ho pošle dodatočne a že sa najskôr spýta, či môže poskytnúť kontakt, tak je to v poriadku - nezabudnite mu to v závere pripomenúť).
• Na čo ste pri Vašej práci na seba najviac hrdý? (Sledujeme ego, lojalitu, atď.)
• Opíšte mi Váš najťažší projekt na ktorom ste sa zúčastnili, prípadne situáciu v práci. Ako ste ju riešili? (Sledujeme postoj k problémom, stres)
• Ako zvládate stres? Čo Vám v práci vytvára stres? Čo Vás vie v práci rozčúliť? (Ego, lojalita, tímovosť)
• Ako sa motivujete v práci? Čo Vás vie motivovať v práci? Okrem financií? (Samostatnosť, motivačné faktory)
• Ako získavate nové informácie z oblasti IT? (Ochota učiť sa nové veci, hobby)
• Používate v práci cudzí jazyk? Ako sa v ňom zdokonaľujete?
• Kedy môže najskôr nastúpiť? Prečo nie skôr?
• Na akú dobu by ste chceli pracovať pre našu spoločnosť? (Od 3 rokov vyššie alebo nelimitovaný čas je dobrá odpoveď pre kandidáta, ktorý to myslí vážne a perspektívne)
• Boli pre Vás služobné cesty v zahraničí výhodou alebo nevýhodou? Chystáte sa na nejaký dlhší čas do zahraničia? (Tu môžeme odhaliť špekulatívnosť a potvrdzuje to aj otázku, ako dlho chce pracovať)

4. Zadajte kandidátovi Key study
Môže to byť čokoľvek čo určíte – IT písomný test, oprava kódu, technické otázky, riešenie bežného problému... – je to na Vás. Vy chcete vidieť kandidáta v akcii, chcete vidieť, že to, čo Vám hovoril aj dokáže, tak nech Vám predvedie ukážku. Ak ide napríklad o obchodníka, je ideálne sa zahrať na nepríjemného klienta, ak o programátora, ktorý má komunikovať s klientom, na klienta, ktorý si nechce dať vysvetliť, že softvér nefunguje tak, ako by si to predstavoval on. Je to na Vás.

5. Ako prezentovať Vašu firmu čo najlepšie?
Napríklad: Sme slovenská spoločnosť už 10 rokov na trhu. Zaoberáme sa tvorbou vývoja softvéru na mieru, vývojom web stránok. Máme vlastné produkty, ktoré ponúkame klientom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Sú to napríklad:
• Podnikový systém pre malé a veľké spoločnosti,
• Účtovnícky softvér
• Intranetové riešenia pre office
• Webové stránky na mieru

Za 10 rokov sme sa stali partnermi niekoľkých významných klientov ako: vymenujete konkrétnych, najväčších partnerov.

Pracujeme v dvoch tímoch, pričom jeden vyvíja technológiami JAVA a druhý ASP.NET. Naši programátori nie sú len kodéri, ale zúčastňujú sa celého procesu vývoja, často komunikujú priamo s klientom, kedy s ním konzultujú spôsob riešenia. Metodiku vývoja používame SCRUM. V prípade úspešného ukončenia projektu získavajú developeri aj finančnú odmenu. Počas práce poskytujeme našim ľuďom (je dobré hovoriť o zamestnancoch ako naši ľudia, naši chalani, náš tím a pod.) technické školenia, možnosti vyjadriť sa k problematike, sme otvorení nápadom na riešenia, u nás vládne otvorená komunikácia v rámci tímu, chalani majú neformálnu, priateľskú atmosféru. Na teambuildingy chodíme na chaty, tento rok sme boli lyžovať (presne kde, to je také uchopiteľné a sympatické, nie iba formálne predstavenie benefitov). V závere treba dať priestor kandidátovi na otázky, pričom aj v nich je zaujímavé sledovať jeho motiváciu.

6. Poďakovanie, oznámenie dátumu výsledku a rozlúčenie
Rozlúčenie je rovnako dôležité ako celý priebeh, zase to potvrdzuje Vašu úlohu ,,šéfa situácie”. Príklad: "Ak nemáte ďalšie otázky, pán Kováč, ďakujem Vám veľmi pekne za Váš čas. Výberový proces ešte prebieha, takže budem potrebovať na vyhodnotenie tri dni. O výsledku pohovoru Vás budem informovať do piatich dní. V prípade, že by ste odpoveď nedostali, máte na mňa kontakt, neváhajte mi zavolať alebo napísať. Ďakujem Vám pekne za Váš čas aj rozhovor. Tešilo ma."